Ihmisiä syksyisessä metsässä. Kuva Jussi Hellsten.

Helsinki julisti ilmastohätätilan

Ilmastonmuutos on aikamme suurin haaste. Helsingin kaupunki on tänään julistanut ilmastohätätilan, jolla kaupunki tunnustaa vastuunsa hiilijalanjälkensä pienentämisestä ja tiedostaa, että ilmastotoimilla on kiire.

Helsinki haluaa olla maailman johtavia kaupunkeja ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Ilmastonmuutoksen torjunta ja kestävä kehitys ovat yksi Helsingin kansainvälisen toiminnan painopisteistä. Helsinki on useilla areenoilla nostanut esiin ja kiinnittänyt edunvalvonnassaan huomiota kaupunkien rooliin ilmastokriisin ratkaisemisessa.

”Helsinki ei taistele ilmastonmuutosta vastaan vain siksi, että se on taloudellisesti järkevää, vaan ennen kaikkea siksi, että meidän vastuullamme on pelastaa planeetta tuleville sukupolville. Olemme yksi niistä kaupungeista, joilla on aidosti uskottava, kunnianhimoinen ja toteutettavissa oleva ilmasto-ohjelma”, toteaa Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

Helsingin kaupunki on sitoutunut saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä. Kaupunki vähentää päästöjään kahdeksankymmentä prosenttia vuoden 1990 tasosta, ja kompensoi jäljelle jäävän päästöosuuden. Päästötavoite koskee koko kaupungin maantieteellisen alueen kaikkia suoria päästöjä.

Kaupunki on laatinut ohjelman siitä, miten päästöjä tullaan vähentämään. Hiilineutraali Helsinki 2035 -päästövähennysohjelman etenemistä voi seurata Ilmastovahti-sivustolta. Ohjelmaa päivitetään säännöllisesti.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 23. syyskuuta kaupunginhallituksen esityksen, jossa kehotetaan valmistelemaan ilmastohätätilajulistus. Esitys perustui valtuutettu Leo Straniuksen aloitteeseen. Pormestari teki päätöksen Helsingin ilmastohätätilajulistuksesta 25. syyskuuta.

Yli tuhat kuntaa ympäri maailmaa on julistanut ilmastohätätilan. Helsinki on tiettävästi Suomen ensimmäinen ilmastohätätilan julistanut kaupunki.

Pormestarin päätös 25.9.2020: Ilmastohätätilan julistus PDF

Helsingin ilmastoteot -verkkosivusto

Helsingin ilmastovahti -palvelu