Helsinki jakaa tutkimusapurahoja kaupunkitutkimukseen

Helsingin kaupunki jakaa Helsinki-päivänä 12.6.2019 tutkimusapurahoja kymmenelle tutkimushankkeelle, yhteensä 73 000 euroa. Apurahan saamisen kriteerinä on tutkimusaiheen merkitys Helsingin kaupungille ja sen myöntämisen perusteina ovat tutkimussuunnitelman tieteellinen laatu ja toteutettavuus.

Kaupungin tutkimusapurahat on tarkoitettu ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille tutkijoille, erityisesti lisensiaattitutkielmien ja väitöskirjojen tekijöille. Apurahoilla tuetaan myös post doc -tutkijoita. Tutkimusapurahoja on jaettu vuodesta 1988 lähtien.

Helsingin kaupungin tutkimusapuraha myönnettiin seuraaville hakijoille ja tutkimusaiheille:

LL Ulla Aalto

Antikolinergisten Iääkeaineiden käyttö, elämänlaatu ja psyykkinen hyvinvointi helsinkiläisessä ympärivuorokautisen hoivan vanhusväestössä

M.Eng. John Allen

Localized nitrogen deposition by dogs in green spaces and its implications for ecosystem services and human health. A uniquely urban problem

MSSc Marguerite Beattie

How do youth take up mental health- and awareness-promoting practices and sustain them? Process evaluation of a Finnish cluster-randomized comparative effectiveness trial ”Healthy Learning Mind”

VTM Malin Fransberg

Helsinkiläinen graffitikulttuuri - Sukupuolen ja kontrollin merkitykset post-nollatoleranssissa

KM Tiina Halttunen

Perusopetuksen tieto- ja viestintäteknologia opetussuunnitelmaprosessin eri tason toimijoiden diskursseissa

FM Joel Jalkanen

Kaupunkiluonnon monimuotoisuusarvojen sijoittuminen ja saavutettavuus pääkaupunkiseudulla— kaupunkiseudun viherrakenteen Zonation-analyysi

VTM Aino Kalmbach

Lapsuusympäristön pitkäaikaisvaikutukset

FM Nuppu Koivisto

Helsinkiläisen Sahlman-Silbermanin muusikkoperheen transnationaalinen musiikkitoiminta 1900-luvun alkupuolella

YTL Sanna-Liisa Liikanen

Lapsiperheet aikuissosiaalityössä. Asiakkuuspolkujen, luottamuksen ja osallisuuden tarkastelua

FM Tuomas Väisänen

Understanding people and places through big data: GIS and automatic information extraction for urban knowledge

Lisätietoa tutkimusapurahoista:

tutkimuspäällikkö Katja Vilkama, puh. 09 310 78396, s-posti: katja.vilkama(at)hel.fi