Helsingin digitalisaatiojohtaja Mikko Rusama ja Amsterdamin apulaispormestari Touria Meliani allekirjoittivat yhteistyösopimuksen Helsingissä tiistaina 26. marraskuuta 2019. Kuva: Pasi Rautio.

Helsinki ja Amsterdam tiivistävät yhteistyötään tekoälyn läpinäkyvän käytön varmistamiseksi

Helsingin tavoitteena on vaikuttaa kansainvälisellä yhteistyöllä siihen, että tekoälyä käytetään Euroopan Unionin alueella eettisellä ja reilulla tavalla. Tätä edistääkseen Helsingin digitalisaatiojohtaja Mikko Rusama ja Amsterdamin apulaispormestari Touria Meliani sopivat tiistaina 26. marraskuuta 2019 kaupunkien välisestä yhteistyöstä.

Sekä Helsinki että Amsterdam ovat jäseninä Cities Coaliton for Digital Rights –verkostossa. Järjestön tavoitteena on rakentaa tapoja, kuinka Internetiä voidaan hyödyntää ihmislähtöisemmin ja demokraattisemmin. Osana verkostoa Helsinki ja Amsterdam tiivistävät yhteistyötä, jonka tavoitteena on kehittää yhteistä terminologiaa ja tapoja selittää tekoälyn käyttöä kaupunkilaisille.

Hankintakäytännöt ja avoin rekisteri kaupunkien tekoälyn hyödyntämisestä

Yhteistyösopimuksen myötä Helsinki ja Amsterdam pyrkivät luomaan avoimen teknologiarekisterin. Rekisterin avulla voidaan arvioida, miten tekoälyä kaupungeissa hyödynnetään. Samalla kehitetään yhteisiä hankintakäytäntöjä, joilla varmistetaan, että kaupunkeihin hankittavat ratkaisut eivät vaaranna ihmisten oikeuksia.

”Suomessa ja maailmalla on noussut monia tapauksia, joissa on tunnistettu haasteita tekoälyn hyödyntämisessä. Samalla tekoäly voi kuitenkin merkittävästi auttaa ja parantaa kaupunkien kykyä tarjota parempia palveluita kaupunkilaisille. Yhdessä Amsterdamin kaupungin ja Cities Coalition for Digital Rights -verkoston kanssa haluamme edistää reilua ja läpinäkyvää tekoälyn käyttöä”, Mikko Rusama kommentoi sopimuksen merkitystä.

Helsingin kaupunki liittyi Cities for Digital Rights -verkostoon helmikuussa 2019 ja allekirjoitti Cities Coalition for Digital Rights –julistuksen. Julistuksen tavoitteena on edistää ihmislähtöistä ja demokraattista internetin hyödyntämistä.