Helsinki hakee WHO:n European Healthy Cities -verkoston jäsenyyttä

Kaupunginhallitus päätti, että Helsingin kaupunki hakee World Health Organisation European Healthy Cities -verkoston jäsenyyttä. HCN-verkostoon kuuluu 100 eurooppalaista kaupunkia. Kokouksessaan 20.5. kaupunginhallitus hyväksyi myös raitiotien rakentamisen välille Telakkakatu-Eiranranta.

Helsingin kaupunkistrategian mukaan kaupungin toiminnassa vahvistetaan kansainvälisyyttä sekä tavoitellaan asemaa segregaation ehkäisyn eurooppalaisena huippuesimerkkinä. Kaupunkistrategian yhtenä kärkihankkeena on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuus, jonka päätavoitteena on vähentää eri väestöryhmien ja alueiden välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja sekä löytää vaikuttavimmat eriarvoisuutta ehkäisevät toimintatavat.

HCN-verkoston jäsenyys edellyttää poliittista sitoutumista, ohjausrakenteita kaupunkiin, sekä henkilöresurssien osoittamista. Helsingin kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamis- ja koordinaatiorakenne vastaa resursoinnin osalta näihin edellytyksiin.

Verkostoon kuuluu 100 eurooppalaista kaupunkia ja 30 kansallista verkostoa. Suomesta verkoston edelliselle kaudelle ovat osallistuneet Kuopio ja Turku sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoima Terve Kunta -verkosto.

Telakkakadun ja Eiranrannan välille rakennetaan raitiotie

Kaupunginhallitus hyväksyi raitioradan ja ratasähkötöiden hankesuunnitelmat välille Telakkakatu-Eiranranta. Suunniteltu linjaus alkaa Hietalahdesta nykyiseltä rataverkolta Bulevardin länsipäästä, josta se jatkuu Hernesaaren eteläkärkeen reittiä Telakkakatu-Eiranranta-Laivakatu. Uusi joukkoliikenneyhteys yhdistyy kantakaupungin olemassa olevaan verkostoon. Suunnitellun raitiotien pituus on 2,1 km.

Hernesaaren raitiolinjan rakentamisen on suunniteltu toteutuvan kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe ulottuu Hietalahdenrannasta Hernesaaren pohjoisosaan, ja toinen vaihe siitä eteenpäin Hernesaaren kärkeen. Nyt käsittelyssä olevat hankesuunnitelmat koskevat ensimmäistä vaihetta. Toisesta vaiheesta tehdään erilliset hankesuunnitelmat myöhemmin Hernesaaren rakentamisen edetessä.

Raitiotien vaatimat sähkötyöt toteutetaan ratahankkeen yhteydessä, jotta liikennöinnin alkaminen asetetussa tavoiteaikataulussa voidaan taata. Liikennöinnin on suunniteltu alkavan kesän 2021 aikana ensimmäisen vaiheen osalta.
Hankkeen kokonaishinta on 7,42 miljoonaa euroa.

Kaikki kaupunginhallituksen kokouksen 20.5. päätökset on luettavissa päätöstiedotteesssa. Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ovat luettavissa täällä.