Helsinki hakee mukaan Unicefin Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyöhön

Helsingin kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 19.10.2020, että Helsinki hakee mukaan Suomen Unicef ry:n Lapsiystävällinen kunta -tunnustukseen tähtäävään kehittämistyöhön. Unicef tekee päätöksen mukaan valittavista kunnista tammikuussa 2021.

Lasten oikeuksia ja hyvinvointia edistetään Helsingin kaupungin rakenteissa monin tavoin eri toimialoilla ja yhteistyössä järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyö liitetään osaksi Helsingin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä, joka perustuu ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden arvojen kunnioittamiseen.

Unicef edellyttää kehittämistyöhön hakeutuvilta kunnilta lapsen oikeuksien edistämisen lisäksi riittävällä työajalla resursoitua koordinaattoria ja koordinaatioryhmää, lasten ja nuorten osallisuutta kehittämistyöhön sekä sitoutumista hyvään tiedottamiseen kehittämistyön tavoitteista ja tuloksista kuntalaisille.

Lapsiystävällinen kunta -malli on Suomen Unicefin kunnille tarjoama kokonaisuus, joka perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja Unicefin kansainväliseen Child Friendly City -malliin. Unicef tukee kehittämistyötä erilaisilla koulutuksilla, prosessinohjauksen digipalvelulla sekä kansallisella vertaiskehittämisellä.

Kahden vuoden kehittämistyön jälkeen kunnan on mahdollista saada Unicefin Lapsiystävällinen kunta -tunnustus, joka on voimassa kaksi vuotta.

Päiväkoti Pasilan uudisrakennukseen tilat 120 lapselle

Kaupunginhallitus hyväksyi päiväkoti Pasila pohjoisen uudisrakennuksen päivätyn hankesuunnitelman. Hankkeen laajuus on noin 1 352 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on 6,2 miljoonaa euroa. Uudisrakennuksella saadaan noin 120 uutta varhaiskasvatuksen tilapaikkaa.

Hankesuunnitelma koskee Pasilan pohjoisosaan, nykyisen Maunulanpuiston alueelle rakennettavaa päiväkoti Pasila pohjoisen uudisrakennusta. Pohjois-Pasilaan rakentuu uusi asuinalue, jonka asukasmäärä on nopeassa kasvussa. Alueella ei ole tällä hetkellä palveluita.

Väestöennusteen mukaan Pasilan peruspiirissä ja Maunulanpuiston osa-alueella, joka on tulevaisuudessa osa uutta Pasilan aluetta, tulee 1–6 -vuotiaiden lasten määrä kasvamaan noin 700 lapsella vuosina 2019–2033. Vuoteen 2024 mennessä varhaiskasvatusikäisten määrä kasvaa alueella noin 400 lapsella.

Laajasaloon suunnitteilla Suomen ensimmäinen raitiovaunuvarikon ja asumisen yhdistävä hybridikortteli

Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan myös Laajasaloon suunnitellun raitiovaunuvarikon ja asumisen yhdistävän korttelin asemakaavan. Kaavaratkaisu mahdollistaa raitiovaunuvarikon ja siihen liittyvien aputilojen sekä osittain varikon päälle tulevien asuinkortteleiden rakentamisen Reposalmentien eteläpuolelle. Kyseessä on Suomen ensimmäinen raitiovaunuvarikon ja asumisen yhdistävä hybridikortteli.

Asemakaavan muutos luo edellytykset Kruunusillat-hankkeen raitiotielle ja sitä palvelevalle huolto- ja säilytysvarikolle. Samalla se mahdollistaa uutta asumista merelliseen Helsinkiin, palvelujen ja joukkoliikenteen läheisyyteen.

Lopullisen päätöksen kaavamuutoksesta tekee kaupunginvaltuusto.

Kaupunginvaltuuston käsittelyyn etenivät kaupunginhallituksesta myös Jätkäsaaren Saukonkadun asuinkorttelin asemakaavan muuttaminen ja Käpylän peruskoulun Untamo-rakennuksen perusparannuksen hankesuunnitelma.

Kaikki kaupunginhallituksen kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.