Ihmisiä Tuomiokirkon portailla. Kuva: Heini Lehväslaiho.

Kaupungin­valtuusto hyväksyi esityksen johtamismalliksi ja toimialoiksi

Kaupunginvaltuusto hyväksyi pormestarimallin ja tulevat toimialajaot. Helsinki siirtyy kesäkuun alussa 2017 pormestarimalliin eli valtuusto valitsee vaalikaudeksi pormestarin, joka on samalla kaupunginhallituksen puheenjohtaja, ja neljä apulaispormestaria, jotka johtavat toimialalautakuntia. Toinen keskeinen muutos on yli kolmenkymmenen viraston ja laitoksen yhdistäminen neljäksi toimialaksi, jotka ovat sosiaali- ja terveystoimi, kasvatus ja koulutus, kulttuuri ja vapaa-aika sekä kaupunkiympäristö.

Lisää aiheesta:

Helsinki etsii kyselyllä toimivia tapoja osallistamiseen

Helsingin kaupunki haluaa selvittää yhdessä asukkaiden kanssa, minkälaiset osallistumisen ja vuorovaikutuksen toimintatavat olisivat parhaita. Näkökulmien ja ideoiden kerääminen käynnistyy verkkokyselyllä, joka avautuu tänään 6. kesäkuuta. Kysely on auki heinäkuun loppuun asti.

Kerrokantasi-verkkokyselyssä asukkailta kysytään miten yhteistyötä ja tiedonkulkua voisi edistää ja millaisia asioita kannattaisi valmistella yhdessä asukkaiden kanssa. Vastauksia hyödynnetään vuorovaikutusmallin jatkovalmistelussa ja tulevissa asukastilaisuuksissa. Kysely on avoinna 6.6.–31.7. ja siihen voi osallistua myös paperilomakkeilla, joita on jaossa useissa kaupunginkirjaston toimipisteissä sekä kaupungintalon Virka-infossa.


Ideointia ja osallisuusmalleja yhteiskehittämispäivillä

Osallisuusmallin kehittämiseen voi osallistua myös hakemalla 2.-3. syyskuuta järjestettäviin yhteiskehittämispäiviin. Hakuaika on 6.6.–31.7. Päiville kutsutaan hakemusten perusteella 80 osallistujaa.

- Yhteiskehittämisessä on kyse siitä, että kaupunkilaiset otetaan mukaan kaupungin toimintaan ja kehittämiseen, toteaa kaupunginjohtaja Jussi Pajunen ja kutsuu videolla asukkaita mukaan valmisteluun ja tekemään entistä parempaa kaupunkia.

Osallisuuden ja vuorovaikutuksen toimintamallien kehittäminen liittyy kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamiseen. Uudistamisen yhtenä tavoitteena on demokraattisen päätöksenteon ja asukaslähtöisyyden kehittäminen. Osallisuusmallin valmistelusta vastaa kaupunginjohtajan asettama osallisuustyöryhmä.

Kaupunginvaltuusto tulee päättämään uuden johtamisjärjestelmän rungosta 22. kesäkuuta ja yksityiskohtaisemmasta palveluorganisaatiosta syksyllä 2016. 

Hae mukaan yhteiskehittämispäiville kerrokantasi-kyselyn kautta.

Lisää aiheesta:

Kerrokantasi-kysely

Kaupunki uudistuu-sivusto

Asukasyhteistyö

Virka-info

Osallistuminen kiinnostaa helsinkiläisiä

JAA