Pääkaupunkiseudun kaupungit: metropolipolitiikalla vahvistetaan koko maan menestystä

Pääkaupunkiseudun kaupungit Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen esittävät yhteisissä hallitusohjelmatavoitteissaan, että alueen erityispiirteet huomioivaa metropolipolitiikkaa on toteutettava alueen kaupunkien ja valtion väliseen kumppanuuteen ja vuoropuheluun pohjautuen. Hallitusohjelmatavoitteissa esitetään myös muun muassa valtion panostusta koulutuspaikkoihin ja kansainvälisten osaajien houkutteluun sekä toimenpiteitä kaupunkien saavutettavuuden parantamiseksi ja maahanmuuttajien osaamistason nostamiseksi.

‒ Vahva pääkaupunkiseutu on koko maan etu ja sen rooli on ratkaiseva kilpailtaessa esimerkiksi kansainvälisistä osaajista ja yrittäjistä. Tulevan hallituksen on tuettava pääkaupunkiseudun kehitystä maailman parhaaksi innovaatio- ja osaamiskeskittymäksi. Samalla on varmistettava, että kaupungeilla säilyvät laaja toimivalta ja keinovalikoima, jotta ne voivat ratkaista erityisiä ja erityisesti pääkaupunkiseudulle keskittyviä haasteita. Kaupunkien omat toimet ovat olennaisia, mutta niissä onnistuminen edellyttää myös kaupunkien tarpeista lähtevää metropolipolitiikkaa. Hallituksen on sitouduttava metropolialueen kestävän kasvun mahdollistamiseen, toteavat pormestari Jan Vapaavuori sekä kaupunginjohtajat Jukka Mäkelä, Ritva Viljanen ja Christoffer Masar.

Pääkaupunkiseudun kaupunkien kestävä kasvu sekä kansallinen ja globaali saavutettavuus edellyttävät myös joustavia ja toimivia liikenneyhteyksiä. Valtion tulee sitoutua nopeiden raideyhteyksien kuten Suomiradan, Lentoradan ja Tunnin junan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Hallituksen on panostettava kasvavan metropolialueen joukkoliikenteen tukemiseen.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ei tule uudistaa maakuntamalliin pohjautuen

Pääkaupunkiseudun kaupungit ovat aiemmin ottaneet useasti kantaa nykyhallituksen valmistelemaan maakunta- ja soteuudistukseen ja todenneet, että uudistus vaikuttaisi vahingollisesti kasvavien kaupunkien talouteen, palveluihin ja investointikykyyn. Hallitusohjelmatavoitteissa esitetään, että maakuntahallintoa ei tule perustaa. Kansallisesti yhtenäiset sosiaali- ja terveyspalveluja koskevat tavoitteet voidaan saavuttaa metropolialueella tehokkaimmin ottamalla huomioon alueen erityispiirteet ja kehittämällä palveluja vaiheittain.

Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen julkaisivat yhteiset hallitusohjelmatavoitteensa tänään 28.helmikuuta 2019.

PKS-kaupunkien hallitusohjelmatavoitteet

Lisää aiheesta:

21.2. 

Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu julkaisivat yhteiset hallitusohjelmatavoitteensa: Tulevaisuuden kaupunkipolitiikassa tunnistettava kuntien ja kaupunkien väliset erot

8.2. C21: Seuraavalta hallitukselta odotetaan kumppanuuteen perustuvaa kaupunkipolitiikkaa