Photo Helsinki Marketing, Yiping Feng and Ling Ouyang

Helsinki Energy Challenge -kilpailu jatkuu – ilmoittautumisvaihetta pidennetään

Koronavirus ei pysäytä Helsingin ilmastotyötä. Kansainvälisen Helsinki Energy Challenge -haastekilpailun aikataulua on muutettu covid-19-pandemian vuoksi, mutta kilpailuprosessi säilyy aikataulumuutoksesta huolimatta ennallaan.

Helsinki haluaa toimia alustana uusille, kestäville ja innovatiivisille ratkaisuille ja avasi 27. helmikuuta kansainvälisen Helsinki Energy Challenge -haastekilpailun. Kilpailulla haetaan ratkaisuja, joiden avulla kaupunki voidaan tulevien vuosikymmenien aikana lämmittää kestävällä tavalla ilman kivihiiltä ja mahdollisimman vähällä biomassalla. Kilpailun pääpalkinto on miljoona euroa. Helsingin kaupunki kantaa globaalin vastuunsa ilmastomuutoksen vastaisessa taistelussa ja on sitoutunut jakamaan kilpailun tulokset avoimesti, jotta myös muut kaupungit voivat hyödyntää niitä omassa ilmastotyössään. Kaupunkien rooli ilmastokriisin vastaisessa taistelussa on ratkaiseva.

Koronaviruksen aiheuttamasta maailmantilanteesta huolimatta Helsingin kaupunki panostaa edelleen vahvasti ilmastotyöhönsä. Ilmastokriisiä ei ole peruttu ja kaupunki toimii edelleen vahvasti työssä kohti hiilineutraalia Helsinkiä. Jotta Helsinki Energy Challenge -kilpailun avulla saadaan muuttuneessakin tilanteessa paras mahdollinen lopputulos, on kilpailun ilmoittautumisvaihetta päätetty pidentää. Pidennetty ilmoittautumisvaihe kestää 30. syyskuuta 2020 saakka. Kilpailun toiseen vaiheeseen kutsuttavat finalistitiimit ovat selvillä marraskuun alussa ja kilpailun voittaja julkistetaan maaliskuussa 2021.

”Kilpailumme sai helmikuun lopussa upean startin ja vastaanotto niin Suomessa kuin ulkomailla on ollut valtavan positiivista. On selvää, että käynnistimme jotakin ainutlaatuista. Koronaviruksen aiheuttama muuttunut maailmantilanne osuu kuitenkin kilpailumme kannalta hankalaan vaiheeseen. Innovaattorit ja potentiaaliset kilpailijat tarvitsevat nyt aikaa sopeutuakseen uuteen tilanteeseen ja kilpailun ilmoittautumisvaiheen pidentäminen on tässä tilanteessa tarpeen. Muuten kilpailuprosessi pysyy ennallaan. Koronaviruksesta huolimatta ilmastotavoitteista tulee ehdottomasti pitää kiinni. Meidän täytyy edelleen päästä kivihiilestä eroon ja haluamme korvata sen pitkäaikaisesti kestävillä ratkaisuilla. Kannamme vastuumme globaalin ilmastokriisin vastaisessa taistelussa emmekä anna sen odottaa kriisin laantumista. Niin Helsinki Energy Challenge kuin myös muu ilmastotyömme jatkuu edelleen vahvana”, toteaa Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

Helsinki Energy Challengen pidennetylle ilmoittautumisajalle lisätään webinaareja ja muita virtuaalisia tapahtumia, joissa kilpailijat voivat oppia lisää kilpailusta sekä etsiä jäseniä omaan kilpailutiimiinsä. Kiinnostuneita tahoja kannustetaan hakeutumaan mukaan kilpailuun monialaisina ja poikkitieteellisinä tiimeinä.

Uusi kilpailuaikataulu ja lisätietoa Helsinki Energy Challenge -haastekilpailusta: www.energychallenge.hel.fi.