Minttu Perttula, Pekka Koponen ja Tapio Rossi.

Helsinki Biennaali vauhdittaa yhä helpompaa pääsyä merelle

Helsinki Biennaali vaikuttaa kaupungin tekemiseen itse taidetapahtumaa huomattavasti laajemmin. Uusia innovaatiota on saatu nopeasti käyttöön muun muassa vesiliikenteessä.

Helsinki Biennaali -taidetapahtuma on vauhdittanut yhteistä tekemistä eri toimijoiden kanssa sekä uusien innovaatioiden ottamista konkreettiseen tekemiseen. Merellisen strategian projektipäällikkö Minttu Perttula kertoo, että kunnianhimoinen tekeminen on levinnyt paljon laajemmalle kuin varsinaiseen taidetapatumaan. Tapahtuma on sysännyt erityisesti vesiliikennettä yhä monipuolisemmaksi, ja uuden suoran Kauppatori–Vallisaari-reitin ohella rengasvesiliikennettä pääsee hyödyntämään muillakin reiteillä kuin Biennaaliin matkattaessa.

Helsinki Biennaalin taideteoksia sijoittuu Vallisaaressa niin ulko- kuin sisätiloihin. Perttula kertoo, että huonokuntoisten vanhojen rakennusten sekä ammusvarastojen ja ruutikellarien kaltaisten rakenteiden käyttöönottoa pidettiin aluksi vaikeana tai jopa mahdottomana.

– Sisätiloihin sijoittuvat taideteokset pakottivat ratkomaan ongelmia. Meidän piti keksiä ratkaisuja, joista hyötyvät taiteilijoiden lisäksi saaressa vierailevat. Hyvä niin, sillä moni haluaa nähdä rakennukset sisältä.

Rakennuksia ja saarta yleisemminkin kunnostettaessa on huolehdittu saariston kulttuuriperinnöstä. Kulttuuriperinnön kunnioitus on ollut vahvasti mukana myös muita saaria avattaessa yleisölle.

– Biennaali tuo kiinnostusta muihinkin saariin sekä niiden tapahtumiin, ravintoloihin ja majoitukseen.

Vallisaaren kaava on valmis, ja parhaillaan laaditaan periaatteita Vasikkasaaren kaavan toteuttamista varten.

Perttula on huomannut, että kaupungin panostukset Biennaaliin vahvistavat yrittäjien uskoa merelliseen kaupunkiin ja sen tulevaisuuteen.

Pekka Koponen, Minttu Perttula ja Tapio Rossi.

Kolmikon yhteinen työsarka: Helsingin edustan saaristo on profiloitumassa aivan omannäköisekseen, ja sitä tutkimaan pääsevät myös veneettömät. Pekka Koponen, Minttu Perttula ja Tapio Rossi kertovat, että merellisyyden kehittäminen jatkuu edelleen.

Biennaalin vaikutukset tutkitaan

Kansainvälinen kiinnostus on ollut suurta. Perttula arvelee tämän syyksi nimenomaan Biennaalin sijoittumista Vallisaareen, luonnoltaan ja kulttuuriltaan ainutlaatuiseen saareen.

– Saaristo on ehdottomasti yksi syy siihen, miksi Biennaali näyttäytyy muiden maailman taidetapahtumien joukossa poikkeuksellisen ainutlaatuisena. Biennaali on joka toinen kesä toistuva tapahtuma.

– Toivon, että taidetapahtuma profiloi saaristoa paikkana, jossa voidaan järjestää vastuullisesti ja kulttuuriympäristöä ja luontoa kunnioittaen isojakin kulttuuri- ja taidetapahtumia. Tapahtumista voisikin tulla osa Helsingin saariston identiteettiä, erityisesti sotilassaarilla.

Tapahtumajärjestäjien kiinnostus kaupungin edustan saaria kohtaan onkin kasvanut. Esimerkiksi Lonna on löydetty hyvin, mistä suuri kunnia kuuluu saaren ravintolalle ja saunalle.

– Jälleen kerran olen huomannut, kuinka innovatiivinen tapahtuma-ala on. Saaret kiinnostavat, vaikka kunnallistekniikkaa ei ole. Tapahtuma-alalla on kyky keksiä ratkaisuja ja samalla hyödyntää saaren omia erityispiirteitä.

Mitä kaikkea Biennaali saa aikaan – sen kaupunki aikoo tutkia. Vaikuttavuustutkimuksessa selvitetään tapahtuman jälkeen, mitkä ovat sen laajemmat vaikutukset alueen kulttuuriin, talouteen ja ympäristöön.

Ainakin alku näyttää lupaavalta. Jo ensimmäisen viikonlopun aikana Biennaaliin matkasi parituhatta ihmistä.

Minttu Perttula.

Minttu Perttula on hyvillään siitä, että Helsinki Biennaali on vauhdittanut kaupungin kunnianhimoista tekemistä laajemminkin.

Sähköllä kulkevia matkoja lisää

Meren äärellä on paljon muutakin koettavaa. Helsingin rantareitti houkuttaa vaikka fillaroiden kaupungin merellisyyttä ihastelemaan. Matkalla voi poiketa vaikkapa uuteen Vuosaaren Rastilan vesipuistoon.

Rannalta on yhä helpompi jatkaa matkaa saariin.

Kaupungin vesiliikenneasiamies Tapio Rossi kertoo, että kaupungin tarkoituksena on tehdä saaristoon pääsystä yhä joustavampaa. Yksi esimerkki on tämän kesän kutsuvenekokeilu.

Kutsuvene kulkee sähköllä, samoin kuin kuljetus Laajasalon Reposalmen ja Vartiosaaren välillä. Kaupunki on kilpailuttanut Vartiosaaren liikenteen, ja kuluvasta kesästä eteenpäin liikennettä hoitaa Laajasalo-aktiivien perustama Reposalmen lautturit Oy uudella aurinkosähköllä toimivalla lautalla.

Kutsuvenekokeilussa Merisatamassa vene tilataan Callboats-sovelluksella kutsuveneen noutopisteelle ja matkustaa voi mihin tahansa kutsuveneen pysähdyspaikalle. Nouto- ja pysähdyspaikkoja on Uunisaaressa, Harakassa, Liuskasaaressa ja Sirpalesaaressa. Lisäksi Merisataman rannassa on useita noutopisteitä.

Samaan suuntaan kulkevia matkoja voidaan yhdistää, ja sovellus laskee optimaalisen matkareitin.

Rossi kertoo, että uuden kutsuvenekokeilun taustalla ovat viime kesän hyvät kokemukset Vartiosaaren liikennöinnistä. Matkoja tehtiin huomattavasti odotettua enemmän, noin 7 000. Lisäksi palaute oli erittäin innostunutta.

Tapio Rossi.

Tapio Rossi kertoo kaupungin tekevän järjestelmällisesti töitä, jotta merelle Helsingin edustalle pääsee yhä joustavammin.

Lipun ostosta joustavaa

Kehitysjohtaja Pekka Koponen Forum Viriumista huomauttaa, että liikenne Merisataman edustalla on jo nyt vilkasta. Merisataman edustan saarissa toimii kolme pursiseuraa ja viisi ravintolaa, mikä tekee siitä monitahoisuuden takia hyväksi kokeiluympäristöksi.

Forum Virium Helsinki on kaupunkikonserniin kuuluva yhtiö, joka kehittää uusia digitaalisia palveluja yhdessä yritysten, Helsingin kaupungin, julkisten toimijoiden sekä kaupunkilaisten kanssa.

– Merisataman kutsuvenekokeilu ei korvaa nykyistä liikennöintiä vaan sen tarkoitus on täydentää sitä.

Kutsuvenekokeilussa tutkitaan sähköisen voimalähteen lisäksi, miten digitaliset palvelut voisivat olla avuksi. Myös automatisaation mahdollisuuksia pitkällä aikavälillä kartoitetaan.

Viime kesänä alkaneessa toisessa kokeilussa jatketaan avoimen lippurajapinnan kehittämistä. Tänä kesänä vesiliikenteen lippuja tulee myyntiin MaaS-toimijan (Mobility as a Service) sovellukseen reiteille Vallisaareen, Suomenlinnaan ja Pihlajasaareen.

Jotta saaristohyppely on joustavaa, matkalipun osto on tehtävä hyvin helpoksi. Koponen kertoo, että tulevaisuudessa lipputyyppejä ja niitä myyviä sovelluksia on tarkoitus saada Helsingin edustan saaria varten lisää.

Hän kertoo tavoitteen olevan, että liput, ateriat, tapahtumat ja kulttuuripalvelut voisi ostaa kaikki yhdestä paikasta. Saariin mielivät voivat valita sovelluspalvelun jopa omalla kielellään.

– Olemme huomanneet, että opimme yritysten ja kaupungin kanssa käytännön kokeiluissa paljon enemmän kuin ensin valmiiksi suunnittelemalla. Samalla vältämme resurssien hukkaamista ja varmistamme toimivuuden ja hyödyllisyyden ennen laajempaa käyttöönottoa.

Kokeiluista kerätään dataa niin palvelujen kehittämiseen kuin vaikkapa tulevia vesiliikennöinnin kilpailutuksia varten.

Pekka Koponen.

Pekka Koponen kertoo, että Merisataman edustan liikenne on vilkasta. Uusi kokeilu täydentää jo olemassa olevaa säännöllistä liikennöintiä.


Lue lisää

Helsingin merellinen strategia

Helsinki Biennaali


Teksti: Kirsi Riipinen
Kuvat: Ilkka Ranta-aho