Vallisaari / Kuva: helsinkibiennaali.fi

Helsinki Biennaali tuo kuvataiteilijat Vallisaareen kesällä 2020

Kansainvälinen nykytaidetapahtuma Helsinki Biennaali järjestetään ensimmäistä kertaa kesällä 2020 Helsingin Vallisaaressa. Biennaali esittelee kaupunkilaisille ja matkailijoille korkeatasoista kuvataidetta kansainvälisiltä huipuilta sekä Suomesta että maailmalta. 

"Suomessa tehdään ja esitellään kansainvälisesti kiinnostavaa nykytaidetta. Biennaali on upea mahdollisuus nostaa entistä paremmin esille suomalaisia nykytaiteilijoita, mutta yhtä lailla esitellä Helsingissä kansainvälisiä huippunimiä", iloitsee Helsingin  taidemuseon johtaja Maija Tanninen-Mattila uudesta merkittävästä taidetapahtumasta. 

"Vallisaari on jännittävä ja kansainvälisestikin poikkeuksellinen kokeilualusta tuottaa uutta taidetta. Saari luo ainutlaatuisen ja erityisen mahdollisuuden yleisön ja taiteen kohtaamiseen", Tanninen-Mattila sanoo.

Helsinki Biennaaliin osallistuu noin 30 taiteilijaa, joiden nimet julkistetaan keväällä 2020. Taiteilijat on kutsuttu tuottamaan Vallisaareen uusia, saaren sisä- ja ulkotiloihin rakentuvia teoksia tai esittämään jo olemassa olevia töitään.

Taidetapahtuman pääkuraattoreina toimivat HAMin näyttelypäällikkö Pirkko Siitari ja julkisen taiteen päällikkö Taru Tappola.
“Paikkasidonnaiset teokset ovat vuoropuhelussa saaren ja siitä kumpuavien aiheiden kanssa”, sanoo Pirkko Siitari.

Biennaali tarjoaa uuden syyn tutustua Helsingin saaristoon

Vallisaaressa järjestettävä Helsinki Biennaali on osa Helsingin merellistä strategiaa, jossa kaupungin saaristoa tehdään vetovoimaiseksi ja merellisiä palveluita tuodaan entistä paremmin kaikkien ulottuville.

Taidetapahtuma antaa jälleen uudenlaisen syyn tutustua kaupungin saaristoon. Biennaalin odotetaan tuovan kaupunkiin noin 300 000 uutta merellisten palvelujen käyttäjää.

”Kulttuuri ja taide ovat aina olleet keskeinen osa Helsingin identiteettiä ja yhä kasvavissa määrin osa kaupungin kansainvälistä vetovoimaa. Helsinki kehittyy edelleen kaupunkina, jossa vahvoja taideorganisaatioita täydentävät ruohonjuuritason toimijat sekä tapahtumallisuus. Biennaali on paljon enemmän kuin näyttely – se tuo Helsingin identiteetin merellisenä pääkaupunkina kaikille koettavaan muotoon”, sanoo Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

Helsinki Biennaali on kaikille avoin ja maksuton tapahtuma. Biennaalin sydän sijaitsee HAM Helsingin taidemuseossa Tennispalatsissa, mutta se levittäytyy myös muualle kaupunkiin, esimerkiksi kulttuurikeskuksiin, tapahtumina ja työpajoina.

“Helsingin kaupungin kulttuurikeskukset ovat mukana luomassa ohjelmatarjontaa eri puolille kaupunkia lapsille ja nuorille. Näin yhä useampi kaupunkilainen voi osallistua biennaaliin”, apulaispormestari Nasima Razmyar sanoo.

Helsinki Biennaali järjestetään ympäristöä kunnioittaen

Helsinki Biennaalin ytimessä on myös vastuullisuus. Pitkään sotilaskäytössä ollut ja yleisöltä suljettu Vallisaari on luontoarvoiltaan poikkeuksellisen rikas. Herkkä luonto asettaa taidetapahtumalle tarkat raamit, joista Helsingin taidemuseo HAM huolehtii yhdessä Vallisaarta hallinnoivan Metsähallituksen kanssa.

Taideteokset sijoitetaan saarelle luontoa kunnioittaen ja Metsähallituksen antamia reunaehtoja noudattaen. Biennaalille tehdään ympäristöohjelma, joka noudattaa Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän suosituksia.

“Pyrimme minimoimaan tapahtuman ympäristökuormituksen ja samalla maksimoimaan siitä syntyvän ilon ja inspiraation. Taiteen kokeminen keskellä villiä saaristoluontoa voi paitsi herättää uusia ajatuksia myös vahvistaa ihmisten luontosuhdetta”, Maija Tanninen-Mattila sanoo.

Helsinki Biennaali on kahden vuoden välein järjestettävä kansainvälinen nykytaiteen suurtapahtuma. Biennaalin tuotannosta ja kuratoinnista vastaa HAM Helsingin taidemuseo. Biennaali on osa Helsingin kaupungin merellistä strategiaa, ja se järjestetään ensimmäisen kerran Vallisaaressa 12.6.–27.9.2020. Helsinki Biennaalia tukee Jane ja Aatos Erkon säätiö.

Lisää aiheesta:

helsinkibiennaali.fi

Ideahaku Helsinki Biennaaliin kesälle 2020

HAM Helsinki

Vallisaari

#merihelsinki