Helsinki avaa innovaatiokilpailun Ressun peruskoulun IoT-älykoulujärjestelmästä

Helsingin kaupunki haastaa yrityksiä kiinteistöjen uudenlaisten IoT (Internet of Things, esineiden internet) -ratkaisujen kehittämiseen ja testaamiseen Ressun peruskoulun kiinteistössä.  Tavoitteena on auttaa yrityksiä kehittämään uusia keinoja lisäarvon tuottamiseen kiinteistön omistajille, hallinnoijille tai käyttäjille ratkaisuilla, jotka hyödyntävät IoT-teknologiaa.

Ressun peruskoulussa on käytössä IoT-järjestelmä, joka kerää läsnäolotiedot lähes kaikista opetustiloista viiden minuutin välein. Lisäksi anturit mittaavat lämpötilaa, valoisuutta ja kosteutta. Mittaustulokset visualisoidaan koulun henkilökunnalle raporttina, josta he näkevät koulun vapaana olevat tilat lähes reaaliajassa. Käyttöastetieto taas raportoidaan hallintoon, jotta saadaan kokonaiskuva koulun tilojen riittävyydestä nykyiselle käyttäjämäärälle ja käyttötavalle.

Kilpailulla edistetään uutta liiketoimintaa

"Halusimme tuottaa innovaatiokilpailua varten juuri läsnäoloa ja käyttöastetta mittaavaa dataa, sillä kouluissa tuntuu olevan ahdasta – varsinkin kaupunkien keskustoissa. Ratkaisuille, jotka auttavat käyttämään tiloja fiksummin on siten iso liiketoimintapotentiaali meillä ja maailmalla", kertoo kilpailua vetävä Raigo Megerild Helsingin elinkeino-osastolta.

Innovaatioiden ei kuitenkaan tarvitse liittyä suoraan tilankäyttöön. Riittää, että tarjottavissa ratkaisuissa hyödynnetään osaa nykyisestä järjestelmästä. Innovaatio voi siten käytännössä tarkoittaa datan rikastamista, käyttöliittymän kehitystä tai sensoreiden mittaustarkkuuden kehittämistä, joilla pyritään tuottamaan lisäarvoa asiakkaille. Kaupunki on varannut toteutettaviin pilotteihin 20 000 euroa.

"Kaikkiaan mittauksen piirissä on yli 40 opetustilaa. Järjestelmä otetaan käyttöön syyskuussa ja innovaatiokilpailun pilotit toteutetaan lukuvuoden 2019–2020 aikana, Megerild kertoo.

Ressun IoT-älykoulujärjestelmän on toimittanut Aureolis Oy yhteistyössä Viria Security Oy:n kanssa.

Helsingin kaupungin strategian mukaisesti koko kaupunkia kehitetään alustana kokeiluille ja uutta luovalle elinkeinotoiminnalle. Yhteistyössä muun muassa yritysten kanssa edistetään uuden kokeiluekosysteemin luomista. Kaupungin tavoite on olla Euroopan johtava alusta kokeiluille vuoteen 2025 mennessä. Opetussektorilla kaupunkia avataan alustaksi 6Aika – Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeessa. Innovaatiokilpailu on osa hanketta.

Lisätietoja

Innovaatiokilpailu: Ressun peruskoulun IoT-järjestelmän kehittäminen

Raigo Megerild, yritysasiamies, kaupunginkanslian elinkeino-osasto, innovaatiot ja uudet kokeilut -yksikkö, puh. 040 638 6794, raigo.megeril(at)hel.fi

6Aika-strategia