Helsinki alueittain 2019 -julkaisun kansi.

Helsinki alueittain 2019: Tietoa Helsingin alueista ja niiden kehityksestä yksissä kansissa

Helsingin alueita tilastojen valossa esittelevä Helsinki alueittain 2019 -julkaisu on ilmestynyt. Se kokoaa yhteen tietoa eri kaupunginosista ja esittelee moni-ilmeisen Helsingin. Kahdeksan suurpiirin ja 34 peruspiirin tilastollisia aluekuvauksia täydentää katsaus koko kaupungin kehitykseen ja asemaan osana laajempaa Helsingin seutua.

Helsinki alueittain 2019 on kaupunginkanslian kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikön julkaisuja.

Helsinki koostuu omaleimaisista kaupunginosista, joista jokaisella on oma historiansa ja nykyilmeensä. Julkaisun alussa on katsaus kaupungin kehitykseen sekä alueiden vertailu. Jokaisesta suurpiiristä ja peruspiiristä on mukana uusimmat tiedot alueiden väestöstä, koulutus- ja tulotasosta, asumisesta, työssäkäynnistä ja työpaikoista sekä koulu-, sosiaali-, terveys- ja muista palveluista. Alueiden maankäyttöä ja palveluita esitellään yksityiskohtaisissa kartoissa. Peruspiirien historiasta ja nykyilmeestä kerrotaan lisäksi pääpiirteet sekä valotetaan hieman tulevaisuuden näkymiä.

Helsinki alueittain julkaistaan verkossa joka vuosi ja painettuna noin joka toinen vuosi. Vuoden 2019 julkaisu on saatavilla painettuna ja verkkojulkaisuna. Julkaisu on osin ruotsin- ja englanninkielinen. 

Yksityiskohtaisempaa alueittaista tilastoa löytyy lisäksi Helsingin seudun aluesarjat –tilastotietokannasta.

Lisätietoja:

Helsinki alueittain 2019. Helsingfors områdesvis. Helsinki by District. Helsingin kaupunginkanslia, kaupunkitutkimus ja –tilastot (pdf)