Helsinki 5G -kilpailun suunnittelualueeksi on nimetty Kansalaistorin lähialueet. (Kuva: Aiko Lohtander)

Helsinki 5G -tukiasemien muotoilukilpailu käynnistyi

Helsingin kaupunki, Elisa ja Nokia etsivät yhteistyössä muotoilun ammattilaisjärjestö Ornamon kanssa tyylikästä mallia Helsinki 5G -tukiasemille. Tiistaina 18. syyskuuta 2018 julkistetussa designkilpailussa haetaan uniikkia ja helposti monistettavaa ulkoasuratkaisua, jota sovellettaisiin Helsingin katukuvaan tulevissa tukiasemissa.

Helsingin tavoitteena on olla maailman parhaiten digitalisaatiota hyödyntävä kaupunki. Suuressa roolissa tässä ovat entistä nopeammat ja luotettavammat verkkoyhteydet, joita kohti edetään nyt erityisesti kehittämällä 5G-verkkoympäristöä ja -laitteistoja. 5G-verkot mahdollistavat pienemmän viiveen, suuremman tiedonsiirtokapasiteetin sekä pienemmän energiankulutuksen verkkojen osalta. Samalla mahdollistuu esimerkiksi se, että voidaan laajamittaisemmin kerätä ja hyödyntää erilaista anturidataa.

5G-verkot vaativat entistä tiheämpää tukiasemaverkkoa, joka asettaa haasteita erityisesti kaupunkikuvallisesta näkökulmasta. Vaatimustasoa lisää monitoimijaympäristö, jossa kukin verkko-operaattori tarvitsee oman tukiasemansa.

Tukiasemaverkon tiheys tarkoittaa myös sitä, että kaikkien toimijoiden tukiasematarpeisiin tulisi pystyä vastaamaan mahdollisimman tehokkaasti, samalla varmistaen, että tämä voidaan toteuttaa kaupunkikuvassa tyylikkäästi. Käytännössä yhteen pisteeseen tarvitaan tilaa usealle tukiasemalle, mutta kokonaisuuden tulisi kuitenkin näyttää ulospäin harmoniselta, mikä asettaa muotoilullisen haasteen. Vaikka 5G-teknologian osalta kehitystä on jo tapahtunut merkittävästi, niin tekniikan sovittamista ulkoisesti osaksi kaupunkiympäristöä ei juurikaan ole tehty.

5G-designkilpailun tavoitteena on löytää tyylikäs malli Helsinki 5G -tukiasemille ja -verkkoympäristölle. Kilpailussa etsitään ratkaisua olemassa olevaan infrastruktuuriin kiinnittyvälle mallille sekä erilliselle itsestään seisovalle tukiasemalle. Tavoitteena on, että tukiasema kytkeytyy ulkoasultaan luontevaksi osaksi kaupunkiympäristöä ja on muokattavissa tilanteen vaatiessa. Kilpailun suunnittelualueeksi on nimetty Kansalaistorin lähialueet niiden tarjoamien monimuotoisten kaupunkiympäristöjen takia.

Kilpailuaika on 14.9.–18.11.2018. Kilpailussa järjestetään julkinen äänestys viiden parhaan ehdokkaan välillä ja voittajat julkistetaan tammikuussa 2019. Kilpailun kolme parasta ehdotusta palkitaan yhteensä 35 000 euron rahapalkinnoilla ja julkiseen äänestykseen valitut ehdokkaat saavat kunniamaininnan. Tarkempi kilpailuohjelma ja sen liitteet ovat ladattavissa kilpailusivustolta.

Kaikkien kilpailusta kiinnostuneiden toivotaan osallistuvan ehdotuksineen 18. marraskuuta 2018 mennessä.

Lisätietoja

Helsinki 5G -muotoilukilpailu


JAA