Kerrostalo

Helsinki määrittää uudelleen työsuhdeasuntojen vuokratason – vuokrat laskevat

Työsuhdeasuntojen vuokranmääritysmallia muutetaan. Uudistus toteutetaan, koska vuokrien nykytaso ei ole kilpailukykyinen yleisillä vuokramarkkinoilla. Uusissa vuokrasopimuksissa vuokrat ovat jatkossa noin 10 % nykyistä alempia.

Muutos vaikuttaa myös nykyisiin vuokrasopimuksiin, ja laskee niitä vuokria, jotka ovat nykyisellään uutta vuokratasoa korkeampia. Käytännössä vuokralaisille ehdotetaan joko muutosta sopimusehtoihin tai kokonaan uutta vuokrasopimusta, jotta vuokra saadaan tarkistettua alaspäin.  

Niiden sopimusten osalta, joissa vuokra on alempi kuin uusi tavoitevuokra, vuokrankorotuspaine pienenee. Näitä vuokria tarkistetaan nykyisten sopimusehtojen mukaisesti.

Uudet vuokrat astuvat voimaan 1.9.2022.

Kaupunginhallitus päätti asiasta eilisessä kokouksessaan. Työsuhdeasuntojen vuokralaisiin otetaan yhteyttä kirjeitse kesän aikana.  

Lisätiedot: https://www.hel.fi/fi/asuminen/tyosuhdeasunnot