Helsinki hakee jäseneksi Carbon Neutral Cities Alliance -verkostoon

Carbon Neutral Cities Alliance CNCA on kansainvälinen kaupunkiverkosto, jonka kaikki jäsenkaupungit tavoittelevat kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80‒100 prosentilla vuoteen 2050 mennessä tai aikaisemmin. Aloite Helsingin liittymisestä CNCA-verkostoon tuli suoraan verkostolta.

Verkostoon kuuluvat kaupungit suhtautuvat ilmastonmuutoksen torjuntaan vakavasti ja voivat innovaatioillaan ja esimerkillään vaikuttaa omaa osuuttaan merkittävämmällä tavalla ihmiskunnan tulevaisuuteen.

Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 tavoitteisiin sisältyvät päästöjen vähentäminen 60 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja hiilineutraali Helsinki vuoteen 2035 mennessä. Kaupunkistrategia ja siihen pohjautuva Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelma toimivat myös kimmokkeena Helsingin päätökselle aloittaa YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteiden toteutumisen raportointi paikallistasolla ensimmäisenä kaupunkina Euroopassa ja toisena maailmassa.

CNCA-verkosto perustettiin vuonna 2014 Kööpenhaminassa ja sitä oli perustamassa 17 kaupunkia, muun muassa Berliini, Lontoo, New York, Sydney, Washington ja Tukholma. Jäsenmaksu on noin 8 650 euroa vuodessa (10 000 dollaria). Jäsenmaksu kattaa kahden henkilön osallistumiskustannukset verkoston vuosikokoukseen ja mahdollistaa hankerahoituksen saamisen.

Helsingin kaupunginhallitus päätti verkoston jäseneksi hakemisesta kokouksessaan 4.3.2019.

Kaupunki tilaa arvion johtamisjärjestelmän toimivuudesta

Kaupunginhallitus päätti myös, että kaupunki voi tilata akateemisen arviointitutkimuksen nykyisestä johtamisjärjestelmästä ja toimialamallista. Arviointitutkimus toteutetaan tutkimus- ja kehittämishankkeina, joiden toteuttajina ovat Tampereen yliopisto ja Helsingin yliopisto.

Arviointitutkimuksen kokonaiskustannukset vuosina 2019–2021 ovat 491 500 euroa.

Helsingissä kesäkuussa 2017 voimaan astunut uusi johtamisjärjestelmä toimialamalleineen oli poikkeuksellisen suuri uudistus kaupungin organisaatiossa. Käytännössä se oli merkittävä fuusio, sillä yli 30 kaupungin virastoa lakkautettiin ja niiden toiminnot siirrettiin neljälle toimialalle.

Uudistus oli historiallinen myös koko kuntasektoria ajatellen ja siksikin on tärkeää, että johtamisuudistuksen arviointi on avointa ja julkista ja että se täyttää tieteellisen arviointitutkimuksen kriteerit. Arvioinnin perusteella voidaan kaupungin toimintaa ja organisaatiota kehittää myös tulevaisuudessa.

Kaikki kaupunginhallituksen kokouksen päätökset ovat luettavissa täällä.
 


JAA