Suoraan sisältöön
Etusivu
A A A
Kuva: Helsinki Marketing / Jussi Hellsten

Helsingistä maailman toimivin kaupunki - kaupunkistrategia valtuustossa 27.9.

27.9. Kaupunginvaltuusto käsittelee toisen kerran kaupunkistrategiaa keskiviikkona 27. syyskuuta. Kokousta voi seurata suorana Helsinki-kanavalla. Kokouksen esityslista ja Helsinki-kanava.

14.9. Helsingin kaupunginvaltuustolla pitkä keskustelu kaupunkistrategiasta. Valtuusto käsittelee kaupunkistrategiaa vielä seuraavassa kokouksessaan 27.9., jolloin äänestetään kaikista kannatetuista ehdotuksista ja ponsista. Lue lisää  

5.9. Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan kaupunkistrategiaesityksen kokouksessaan 4.9. Kaupunkistrategiaesitys menee seuraavaksi valtuuston käsiteltäväksi 13.9. ja 27.9. järjestettäviin kokouksiin.

Kaupunkistrategian muutettu esitys (.pdf)

Pormestari Jan Vapaavuori esitteli torstaina 24.8. ehdotuksensa Helsingin uudeksi kaupunkistrategiaksi vuosille 2017-2021.

Strategian visiona on tehdä Helsingistä maailman toimivin kaupunki. "Visio puhuttelee niin jokaista kaupungin asukasta, elinkeinoelämää kuin jokaista kaupungissamme vierailevaa. Helsingin on oltava päivä päivältä parempi kaikille", Vapaavuori sanoo.

Strategiaa on valmisteltu nyt aivan uudella tavalla. Aikaisempiin valtuustostrategioihin verrattuna uusi strategia on ytimekkäämpi, visiopainotteisempi ja hallinnonalojen yhteistyötä korostava. Strategiassa korostetaan toimintakulttuurin muutoksen merkitystä toimivan kaupungin rakentamisessa.

”Strategia asettaa kunnianhimoisia ja selkeitä tavoitteita sille, mitä me haluamme olla ja mihin suuntaan mennä. Meidän on tehtävä joka päivä töitä ollaksemme kansainvälisempi, palveluhenkisempi ja vetovoimaisempi kaupunki”, Vapaavuori korostaa.

Helsinki on Suomen ainoa metropoli ja se tuo mukanaan myönteisiä asioita, mutta myös haasteita. Strategia on kuitenkin hyvin ihmisläheinen. "Helsinki on ensisijaisesti paikka ja yhteisö, ei virkakoneisto. Uskon, että isojen haasteiden ratkaisemisessa kaupunki ei pärjää - eikä sen ole mielekästäkään pärjätä - yksin, vaan tehtävämme on luoda strategisia kumppanuuksia kaikkien Helsingin kehittämisestä kiinnostuneiden tahojen kanssa”, Vapaavuori sanoo.

Kaupunkistrategia on jaettu viiteen pääkohtaan:

1. Maailman toimivin kaupunki
• Elävä ja kiehtovasti omaperäinen kaupunki
• Hallitulla rytminmuutoksella nopeampaan ja ketterämpään toimintakulttuuriin
 
2. Kestävän kasvun turvaaminen kaupungin keskeisin tehtävä
• Pidämme jokaisen nuoren mukana ja ehkäisemme syrjäytymistä
• Kansainvälinen, elävä ja kiehtova tapahtumien Helsinki

3. Uudistuvat palvelut
• Helsinki on maailman vaikuttavin paikka oppia
• Liikkuva ja terveellinen kaupunki kaikille
• Elävät, omaleimaiset ja turvalliset kaupunginosat
• Modernia ilmastovastuuta

4. Vastuullinen taloudenpito hyvinvoivan kaupungin perusta

5. Helsinki vahvistaa ja monipuolistaa edunvalvontaansa

Strategiaesitys määrittelee Helsingin tavoitteiksi muun muassa:

• määrätietoisesti taistella segregaatiota ja syrjäytymistä vastaan
• olla Euroopan kiehtovimpia sijaintipaikkoja uutta luovalle startup-toiminnalle ja olla Suomen paras kaupunki yrityksille
• olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2035 mennessä
• edistää varhaiskasvatuksen maksuttomuutta asteittain
• kaksinkertaistaa englanninkielisen koulutuksen ja varhaiskasvatuksen paikkamäärä
• liikkumattomuuden vähentämisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen pilottihankkeeksi
• olla parhaiten digitalisaatiota hyödyntävä kaupunki maailmassa.

Kaupungin taloudenhoidon keskeisimpänä johtotähtenä on, ettei asukaskohtaisen velkamäärän anneta kasvaa. Kokonaistuottavuutta parannetaan 0,5 prosentin vuotuisella tuottavuuskasvulla.

Strategiassa esitetään, että kaupungille laaditaan kiinteistöstrategia, joka sisältää suunnitelman sisäilmaongelmista kärsivien koulujen, päiväkotien ja leikkipuistojen rakennusten korjaamisesta tai korvaamisesta uusilla.

Merellinen strategia laaditaan kaupungin merellisten kohteiden saavutettavuuden ja saariston palvelujen parantamiseksi sekä merellisten tapahtumien edistämiseksi.

Kaupunginhallitus käsittelee esityksen maanantaina 28.8. ja 4.9. kokouksissaan. Tämän jälkeen esitys etenee valtuuston käsittelyyn keskiviikkona 13.9. ja lopulliseen päätöksentekoon valtuustossa keskiviikkona 27.9.2017.

Lisätietoja

Strategiaesitys

www.hel.fi/kaupunkistrategia

Katso tiedotustilaisuus:

www.helsinkikanava.fi suorana klo 11.30 lähtien tai tallenteena.

Kuntastrategia

Uuden kuntalain mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet, omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka, kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen liittyen. Kuntastrategiassa valtuuston tulee myös määritellä, miten strategian toteutumista arvioidaan ja seurataan. Helsingissä kuntastrategiasta käytetään hallintosäännössä nimeä kaupunkistrategia.

Julkaistu 24.8. Päivitetty 5. ja 14.9. Tuoreutettu 20.9.  
JAA