Havainnekuva droonista. Kuva: Forum Virium.

Helsingissä testataan keväällä 2023 droonien käyttöä ensihoidon tukena

Kaupunkiliikenne on muuttumassa. Tiheästi asutuilla alueilla liikennesuunnittelusta on tullut yhä vaikeampaa ja uusia ratkaisuja etsitään myös ilmatilasta. Valmistautuakseen tähän uuteen liikennemuotoon Euroopan komissio on myöntänyt lähes kuuden miljoonan euron rahoituksen kansainväliselle AiRMOUR-hankkeelle. Helsingissä tullaan keväällä 2023 testaamaan yhteistyössä Helsingin yliopistollisen sairaalan kanssa sähkökäyttöisiä drooneja sekä ensihoitohenkilöstön että hoitovälineiden ja -tarvikkeiden kuljetukseen. Kokeilulla etsitään uusia kuljetustapoja ensihoidon tarpeisiin.

”Ihmisten kuljettaminen autonomisilla lentolaitteilla ei ole vielä arkipäivää, mutta tähän on syytä lähteä valmistautumaan etunojassa. Näin hyödyt saadaan ulosmitattua mahdollisimman nopeasti teknologian ja lainsäädännön kypsyttyä. On tiettyjä tilanteita, joissa ilmatie on ylivertainen. Siinä missä polttomoottorikäyttöisen helikopterin käyttöönotto hälytystilanteessa kestää useita minuutteja, on sähköinen kalusto valmiina sekunneissa. Joskus nämä sekunnit ja minuutit voivat olla kirjaimellisesti elintärkeitä”, AiRMOUR-hankkeen koordinaattori Petri Mononen VTT:ltä summaa.

Helsingissä droonien käyttöä tullaan testaamaan ensihoitohenkilöstön, lääkintälaitteiden ja -materiaalien toimituksessa simuloiduille onnettomuuspaikoille. Testauksissa käytetään sekä miehitettyjä että miehittämättömiä drooneja, mutta saattaa olla, että muun muassa lainsäädännöllisistä syistä droonissa lentää testinukke ensihoitohenkilökunnan sijaan. Kokeilujen tarkkaa sijaintia ei olla vielä määritelty, mutta esimerkiksi saariston kaltaiset vaikeakulkuiset kohteet voisivat tarjota mielenkiintoisen testiympäristön.

Droonit osaksi ensihoidon palveluketjua?

Kansainväliset tutkimukset puoltavat droonien käyttöä ensihoitopalveluiden tukena. Kaupunki-ilmailun kehittyminen mahdollistaa aikakriittisten potilaiden nopeamman tavoittamisen ja tätä kautta paremman selviytymisennusteen. Esimerkiksi puoliautomaattisen sydäniskurin toimittaminen potilaan luokse hätäpuhelun koordinaattien avulla on simulaatiomallinnusten perusteella sekä tehokas että taloudellinen ratkaisu. AiRMOUR-hankkeen potentiaalisina hyötyinä voidaankin pitää täysin uudenlaisen logistisen ajattelun tuomista ensihoitotyön tueksi.

“HUSin alueella ja HYKS-erityisvastuualueella on sekä tiheään että harvaan asuttua kaupunkiympäristöä. Uudenlaisella ilma-aluksilla voi olla merkittävä rooli ensihoitotoiminnan tukena näillä alueilla. Ensihoidon tulisi käsitellä tätä uutta ulottuvuutta kokonaisuutena, jossa tarkastellaan sekä potilaan hoitoa että logistiikkaa, mutta tutkitaan myös esimerkiksi mahdollisuuksia tilannekuvan muodostamiseen droonien avulla”, kertoo HUS Akuutin projektikoordinaattori Tomi Mäkiaho.

Helsingin kaupungille AiRMOUR-hankkeen käytännön kokeilut tuovat arvokasta tietämystä sähköisen ilmailun hyödyntämisestä ensihoidossa ja uusien teknologioiden vaatimista muutoksista paikallisiin ilmailusäädöksiin. Tarvitaankin syvällisiä keskusteluja niin sairaanhoitopiirien kuin pelastus- ja ilmailuviranomaisten kanssa, jotta droonit voidaan liittää myös palveluketjuun saumattomasti mukaan.

Kaupungeilla on merkittävä rooli oman ilmatilan hallinnassa

Ilmatilaan siirtyminen vaatii erilaisten rakenteellisten haasteiden, kuten ilmailulainsäädännön rajoitteiden, kyberturvallisuuden, melun ja kansalaisten yksityisyyden suojaamiseen liittyvien kysymysten ratkaisemista. AiRMOUR-hanke tutkii ja pyrkii ratkaisemaan kaikkia näitä solmukohtia, ollen yksi kunnianhimoisimmista globaalin kaupunki-ilmailun kehitykseen liittyvistä hankkeista.

Myös eurooppalaisen droonialan lakivalmistelu etenee tällä hetkellä nopeasti. Toisin kuin tavanomaisessa lentoliikenteessä, kaupungeilla on merkittävä rooli oman ilmatilansa hallinnassa. Siksi onkin tärkeää, että kaupungit kasvattavat alan perustietämystään riippumatta siitä, päättävätkö ne tulevaisuudessa toteuttaa ilmatilan hallinnan itse tai ulkoistetusti. Erityisesti maankäytön osalta tulisi myös nopeasti ratkaista, mitkä ovat sopivia kohteita droonien laskeutumispaikoiksi. Yksi AiRMOUR-hankkeen päätavoitteista onkin tuottaa kaupunkien, viranomaisten ja muiden toimijoiden päätöksenteon tueksi ajantasaista tietoa.

Suomesta hankkeessa ovat mukana Teknologian tutkimuskeskus VTT, droneteknologian asiantuntijayritys Robots Experts Finland ja Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsinki. Drooneja testataan keväällä 2023 Helsingin lisäksi Luxemburgissa, Norjan Stavangerissa, Saksan Hessenissä ja Dubaissa Lähi-idässä. Luxemburgissa ja Dubaissa testaus toteutetaan simulaationa.