Kuvituskuva: leikkipuiston keinuja. Kuva: Hemmo Rättyä / Helsingin kaupunki

Helsingissä 71 päiväkotia, joiden rakennuslupa on puutteellinen – sulkemisia ei ole tiedossa

Ankkalampi-päiväkotiketjun ongelmien paljastuttua pormestari käynnisti 30.1.2019 selvityksen Helsingin yksityisten palveluntuottajien sekä kaupungin omien varhaiskasvatustilojen lupatilanteen kartoittamiseksi sekä sen perusteelliseksi selvittämiseksi. Akuutin tilanteen hoitoon perustettiin task force -ryhmä. Selvitys osoittautui haasteelliseksi, koska kaupungilla ei ole tietojärjestelmää, jossa olisi listattuna päiväkotitilat ja niiden rakennuslupatilanne.

Selvityksessä kävi ilmi, että Helsingin yhteensä 703 päiväkotitilasta (sisältää myös ryhmäperhepäivähoitokodit) löytyi 107 tilaa, joissa joko oli rakennuslupapuutteita tai rakennusluvan tilanne oli epäselvä. Selvityksen aikana näistä 36 muuttui statukseltaan selväksi, koska rakennuslupa oli olemassa tai se myönnettiin selvitetyksi. Selvitys jatkuu edelleen 77 yksityisen palveluntuottajan päiväkotitilan kohdalla. Kaikki kaupungin tilat on käyty läpi.

– Kaupungin prosessit ovat pettäneet sekä kasvatuksen ja koulutuksen että kaupunkiympäristön toimialoilla. Puutteita on ilmennyt aivan hiljattain perustetuissa päiväkodeissa kuten myös vuosikymmeniä sitten perustetuissa yksiköissä, joten mikään yksittäinen asia tai organisaatiouudistus ei selitä prosessipuutteita, sanoo pormestari Jan Vapaavuori.

Yhteensä 71 päiväkotitilaa tunnistettiin sellaisiksi, jotka olivat käytössä ilman rakennusvalvonnan hyväksyntää. 43 kohteessa rakennuslupaa ei ollut ollenkaan voimassa, 16 kohteessa rakennuslupa on vireillä ja 12 kohteelle rakennuslupa oli myönnetty, mutta vaadittavaa käyttöönottokatselmusta ei ole tehty ennen päiväkodin käyttöönottoa.

Kiireellistä päiväkodin sulkemista vaativia turvallisuusriskejä ei ole havaittu yhdessäkään päiväkodissa.

– Yksittäisten päiväkotien tilanteen osalta on tärkeää, että tiedotamme ensin perheitä sekä toisaalta päiväkotiyrittäjiä ja päiväkotien johtajia, pormestari sanoo.

Kaupunki varmistaa päiväkotien turvallisuuden ja terveellisyyden

Vastuu kaupungin omien päiväkotien rakennuslupien hakemisesta on kaupungin hallintosäännön ja vastuujaon mukaan kaupunkiympäristön toimialalla. Yksityisten päiväkotien kohdalla palveluntuottaja on vastuussa siitä, että kaikki sen päiväkotitoimintaa koskevat luvat ovat kunnossa.

– Kaupungilla on paljon kehitettävää lupaprosesseissa. Tätä asiaa ei ole kuitenkaan vaikea saada kuntoon ja korjaustoimet on jo aloitettu. Olen vakuuttunut, että kaikki kaupungin tilat saadaan syksyyn mennessä kuntoon. Jos on jokin yksittäinen tila, jossa tämä ei jostain syystä ole mahdollista, kaupunki hankkii korvaavan tilan. Varmistamme myös riittävät resurssit rakennuslupahakemusten kuntoon laittamiseen ja puutteellisten lupien käsittelyyn sekä valvontaan, kehitämme tiedonkulkua kaupungin eri toimijoiden välillä ja kiinnitämme huomiota rakennusvalvontaviranomaisten palvelurooliin, pormestari kertoo.

Taustatietoa

Helsingissä on yhteensä 703 päiväkotitilaa. Päiväkoteja on 530 eli monella päiväkodilla on useampi tila, joista jokainen tarvitsee oman rakennuslupansa. Näistä kaupungin omia päiväkotitiloja on 565. Luku sisältää myös pienemmät ryhmäperhepäiväkodit, jotka ovat perhepäivähoidon ja päiväkodin välimuoto. Kaikista päiväkotitiloista yksityisiä päiväkotitiloja on 138.

Selvityksessä löytyi 107 päiväkotitilaa, joissa joko oli rakennuslupapuutteita tai rakennusluvan tilanne oli epäselvä. Yksityisistä päiväkodeista on selvitetty kaikki ne, jotka toimivat kaupungilta vuokratuissa tiloissa ja osa muissa tiloissa toimivista päiväkodeista. Selvitys jatkuu vielä 77 tilan osalta. Selvityksen aikana mainituista 107 päiväkotitilasta 36 on muuttunut statukseltaan selväksi eli että rakennuslupa olikin olemassa tai se myönnettiin selvityksen aikana. 71 päiväkotitilaa tunnistettiin sellaisiksi, jotka olivat käytössä ilman rakennusvalvonnan hyväksyntää.

Lisätietoja:

Selvitys päiväkotien rakennusluvanmukaisuudesta

Liite 1 yhteenveto

Liite 2  prosessikaavio