Oodissa asiakkaista. Kuva Jussi Hellsten, © Helsingin kaupunki

Helsingissä pärjää jatkossa entistä paremmin englannin kielellä

Helsinki kansainvälistyy ja monimuotoistuu voimakkaasti, sillä tällä hetkellä noin kaksi kolmasosaa kaupunkiin muuttavista tulee Suomen ulkopuolelta. Jotta Helsingin elinkeinoelämä pysyy elinvoimaisena, täytyy alueelle houkutella huomattava määrä lisää kansainvälistä osaamista ulkomailta. Vastatakseen näihin tarpeisiin Helsinki parantaa englanninkielisiä palveluita kaikilla toimialoillaan vuoteen 2021 mennessä. Eniten parannuksia on luvassa kaupungin digitaalisiin palveluihin sekä asiakaspalveluun.

Vuoden 2019 alussa vieraskielisten asukkaiden osuus kaikista helsinkiläisistä oli 15,7 prosenttia ja englanninkielisten helsinkiläisten osuus kaikista vieraskielisistä oli 6,6 prosenttia. Tämä tarkoittaa hieman yli 6 700 englanninkielistä helsinkiläistä. Helsingin vieraskielisen väestön määrän ennustetaan kasvavan lähes 100 000 henkilöllä vuoteen 2035 mennessä, joten ennusteen mukaan Helsingin asukkaista vieraskielisiä olisi tällöin hieman yli neljäsosa. Englanti toimii myös monille maahan muuttaneille tukikielenä, ennen suomen tai ruotsin kielen taidon kehittymistä ja sen aikana.

Maahanmuuttajien palveluja parannetaan esimerkiksi kaupungin maahanmuuttajaneuvonnan sekä usean muun toimijan yhteisen pilotin International House Helsingin toiminnan vakinaistamisella. International House Helsingin yhteyteen perustetaan keskitetty englanninkielinen neuvonta työllisyyteen, koulutukseen sekä asumiseen liittyen. Aikuiset saavat englanninkielistä neuvontaa työhön ja koulutukseen liittyen jatkossa myös Työllisyyden palvelutori -neuvontapisteestä.

Päiväkotien, koulujen, ja oppilaitosten esittelyt, välttämättömimmät oppaat sekä ilmoittautumis- ja hakulomakkeet vanhemmille ja opiskelijoille löytyvät tulevaisuudessa englanniksi. Oppilaaksiottoa ja soveltuvuuskoekäytänteitä kehitetään siten, että muualta muuttavien hakeutuminen englanninkieliseen ja kaksikieliseen opetukseen on sujuvaa. Helsinki myös pyrkii vaikuttamaan valtioon, jotta myös ylioppilastutkinto voitaisiin tulevaisuudessa suorittaa englannin kielellä.

Terveysasemat tarjoavat jatkossa ajanvarauspalvelut myös englanniksi sekä sähköisesti että puhelimitse. Lisäksi tavoitteena on tarvittaessa tuottaa tärkeät hoito-ohjeet sekä potilas- ja asiakastiedot asiakkaalle englanniksi.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala lisää englanninkielisen toiminnan määrää erityisesti nuorille ja lapsille. Myös kurssi-ilmoittautumisen ja viestinnän monikielisyyttä kehitetään.

Asumiseen liittyviin kysymyksiin rakennetaan keskitetty englanninkielinen neuvonta. Tavoitteena on myös, että kaupungin asumiseen liittyvillä tytäryhtiöillä on tulevaisuudessa englanninkieliset verkkosivut.

Kaupungin verkkosivujen englanninkielisen sisällön lisäämisen sekä digitaalisten palvelupolkujen korjaamisen lisäksi asiakaspalvelu- ja neuvontatehtävissä toimivien kielitaito kartoitetaan ja merkitään selkeästi näkyviin.

Englanninkielisten palveluiden kehittämisohjelma (pdf)