Tilastokäyrä Helsingin väestönkasvusta

Helsingin väkiluku ylittää 700 000 asukasta vuonna 2028

Helsingin kasvun ennustetaan jäävän tänä vuonna 2 000 asukkaaseen, kun 2010-luvulla kasvu on ollut keskimäärin 7 000 asukasta vuodessa. Ensi vuoden kasvuksi ennustetaan 4 400 ja kasvun oletetaan palautuvan lähelle tavanomaista vuodesta 2023 alkaen. Helsingin väkiluvun ennustetaan ylittävän 700 000 asukkaan rajan vuonna 2028. Tiedot selviävät Helsingin kaupunginkanslian uudesta julkaisusta Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste 2020-2060 sekä Helsingin alueittainen väestöennuste vuoteen 2036.

Ennusteen mukaan Helsingin väestö kasvaa nykyisestä 656 920 asukkaasta 700 000 asukkaaseen vuonna 2028. Vuonna 2050 väkiluku on 824 500 ja vuonna 2060 saavutetaan 870 000 asukasta. Helsingin väestö kasvaa siten vuoteen 2037 mennessä 100 000 asukkaalla ja vuoteen 2057 mennessä 200 000 asukkaalla. Tänä vuonna ennusteeseen liittyy aikaisempaa enemmän epävarmuutta, koska Helsingin väestönkasvu on korona-aikana jäänyt huomattavasti aikaisempaa pienemmäksi, eikä esimerkiksi etätyön merkitystä muuttoliikkeelle vielä pystytä arvioimaan pitemmällä aikavälillä. Tämän vuoksi tänä vuonna ei laadittu myöskään nopean ja hidastuvan kasvun vaihtoehtoja.

Koronaepidemiaan liittyvien poikkeusolosuhteiden vuoksi Helsingin kasvu jää tänä vuonna vain 2 000 asukkaaseen, kun 2010-luvulla keskimääräinen kasvu oli 7 000 asukasta vuodessa. Kasvun ei odoteta palautuvan vielä ensi vuonnakaan ennalleen, vaan vuoden 2022 kasvuksi ennustetaan 4 400 henkeä. Vuosina 2023–2036 Helsingin keskimääräiseksi vuosikasvuksi ennustetaan 6 500 asukasta.

Koko Helsingin seudulla ennustetaan väestön kasvavan nykyisestä 1,52 miljoonasta kahteen miljoonaan asukkaaseen vuonna 2056.

Syntyvyyden lasku kääntyi nousuun, koulu- ja eläkeikäisten määrä kasvaa

Varhaiskasvatusikäisten määrän ennustetaan vähenevän edelleen vielä tuhannella, mutta nykytaso saavutetaan uudestaan vuonna 2026. Peruskouluikäisten määrä kasvaa 3 200 lapsella vuoteen 2024 mennessä.

65–74-vuotiaiden määrä kasvoi 2010-luvulla jyrkästi, mutta nyt ikäluokan kasvu on pysähtynyt, kun suuret ikäluokat vanhenevat. Vastaavasti yli 75-vuotiaiden määrä alkaa kasvaa nopeasti, ja heidän määränsä kasvaa kymmenessä vuodessa 20 000 asukkaalla eli 40 prosenttia.

Helsingin tärkeimmät kasvualueet ovat Kalasatamassa, Pasilassa, Kruunuvuorenrannassa ja Jätkäsaaressa

Tärkeimmät kasvualueet vuoteen 2036 asti laaditun alueittaisen väestöennusteen mukaan ovat suurilla projektialueilla Kalasatamassa, Pasilassa, Kruunuvuorenrannassa ja muualla Laajasalossa, Vuosaaressa sekä Jätkäsaaressa. Myös Malmin lentokenttä, Hernesaari ja Lauttasaari mukaan luettuna Koivusaari ovat merkittäviä väestönkasvualueita.

Ruotsinkielinen väestö kasvaa

Helsingin ruotsinkielisen väestön ennustetaan kasvavan 42 800 asukkaaseen vuoteen 2050 mennessä, mikä on 6 000 nykyistä enemmän. Väestöosuuden ennakoidaan kuitenkin laskevan nykyisestä 5,6 prosentista 5,2 prosenttiin. Varhaiskasvatusikäisten lasten määrä vähenee hieman lähivuosina, mutta palaa nykytasolle 2030-luvun alkupuolella. Peruskouluikäisten lasten määrän kasvu saavuttaa huippunsa 2023 mennessä ja toisen asteen ikäluokka kasvaa 2030-luvulle saakka.

Yli 75-vuotiaita ruotsinkielisiä on nyt 4 460. Heidän määränsä kasvaa vuoteen 2025 mennessä 5 000 asukkaaseen ja eikä ikäluokan ennusteta tämän jälkeen kasvavan lähivuosikymmeninä.

Ruotsinkielisten määrän ennustetaan kasvavan erityisesti Keskisessä, Eteläisessä ja Kaakkoisessa suurpiirissä.

Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste 2020-2060 (pdf)

Tiivistelmä