Helsingin väkiluku oli vuoden 2017 lopussa ennakkotietojen mukaan 644 788

Helsingin väkiluku oli vuoden 2017 lopussa 644 788 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan. Väkiluku kasvoi vuoden 2017 aikana ennakkotiedon mukaan 9 600 asukkaalla, mikä on 2 600 enemmän kuin vuonna 2016. Edellisen vuodenvaihteen ennakkotietoon verrattuna väestönkasvuksi saadaan 9 150 henkeä.

Koko pääkaupunkiseudun väestönkasvu oli 18 300, mikä on 1 900 henkeä enemmän kuin edellisenä vuonna. Pääkaupunkiseudulla on nyt 1 156 800 asukasta ja koko Helsingin seudulla 1 477 000 asukasta. Helsingin seutu kasvoi 20 000 asukkaalla vuoden 2017 aikana, eli 1 700 enemmän kuin vuonna 2016.

Varhaiskasvatusikäisten eli 1–6-vuotiaiden määrän arvioidaan kasvaneen vuoden 2017 aikana noin 440 lapsella, ja heidän määränsä on vuoden lopussa noin 39 500. Peruskouluikäisten eli 6–14-vuotiaiden määrä kasvoi 1 800 hengellä, ja peruskouluikäisiä oli vuoden lopussa 52 000. Yli 75-vuotiaiden kasvu oli noin 450 asukasta.

Väestönkasvusta noin kaksi kolmasosaa ennakoidaan tulleen vieraskielisestä väestöstä edellisvuosien tapaan.

Tilastokeskus julkaisee lopulliset vuodenvaihteen väkilukutiedot 29.3.2018.