Kuvio: Helsingin väestönkasvu 2010-2019

Helsingin väestönkasvu nopeutui viime vuonna

Helsingissä asui vuodenvaihteessa 2019/2020 vakituisesti 653 835 asukasta. Väkiluku kasvoi vuoden 2019 aikana 5 793 hengellä, joten viime vuonna väkiluku kasvoi 1 000 asukasta edellisvuotta enemmän. Helsinkiä suurempaa väestönkasvu oli ainoastaan Espoossa.

Kasvu oli kuitenkin hitaampaa kuin aikaisemmin tällä vuosikymmenellä, sillä vuosina 2010–2017 Helsingin väkiluku kasvoi keskimäärin 7 500 asukkaalla vuodessa.

Suomenkielisten määrä kasvoi 1 426 ja ruotsinkielisten 132 hengellä. Ruotsinkielisiä on nyt 36 665 henkeä, 5,6 prosenttia väestöstä. Muiden kuin kotimaankielisten määrä lisääntyi 4 234 hengellä ja heidän määränsä oli 106 059 henkeä eli 16,2 prosenttia väestöstä. Vieraskielisen väestön osuuden kasvu on muulla pääkaupunkiseudulla ollut Helsinkiä nopeampaa.

Varhaiskasvatusikäisten määrä vähenee ja koululaisten määrä kasvaa

Varhaiskasvatusikäisten, 1–6-vuotiaiden määrä väheni 516 ja peruskouluikäisten, 7–15-vuotiaiden määrä kasvoi 1 404 hengellä. Toisen asteen koulutuksen ikäluokan kasvu oli 189 henkeä. Eläkeikäisten, yli 65-vuotiaiden määrä kasvoi 2 315 ja yli 75-vuotiaiden määrän kasvu oli 1 591 asukasta.

Pääkaupunkiseutu kasvaa vauhdilla, Espoon kasvu ennätyksellisen nopeaa 

Kuvio: Helsingin seudun väestönkasvu 2010-2019

Espoon väestö kasvoi enemmän kuin koskaan aikaisemmin, 6 099 ja Vantaan kasvu oli 5 609 asukasta. Koko pääkaupunkiseutu kasvoi 17 683 asukkaalla ja tätä enemmän seutu on kasvanut vain 1963 ja 1965 lukuun ottamatta sota-ajan poikkeusoloja. Koko Helsingin seudun kasvu oli 19 492 henkeä.

Luvut perustuvat tällä viikolla julkaistuun Tilastokeskuksen väestörakennetilastoon.

Lisätietoja 

Järjestelmäpäällikkö Pekka Vuori
p. 09 310 36300
etunimi.sukunimi(at)hel.fi

Yliaktuaari Marjo Kaasila
p. 09 310 36521
etunimi.sukunimi(at)hel.fi