Kaaviokuvassa esitetään Helsingin väestön määrän muutos vuosina 2001–2021.

Helsingin väestönkasvu hidastui vuonna 2021

Helsingissä asui vuoden 2021 lopulla 658 457 henkeä. Vuoden 2021 väestönkasvu jäi ennätyksellisen pieneksi, 1 537 henkeen, mikä vastaa 0,2 prosentin vuosittaista kasvua. Edellisen kerran kasvu on ollut yhtä alhaisella tasolla 2000-luvun alkupuolella, jolloin se oli myös puolet edellisvuotta pienempi.

Helsingin vieraskielisen väestön määrä kasvoi yli 4 850 hengellä, ja vieraskielisen väestön osuus kasvoi 16,6 prosentista 17,3 prosenttiin. Vastaavasti kotimaisia kieliä puhuvien määrä laski yli 3 300 hengellä. Vieraskielisen väestön määrä lisääntyi selkeästi myös naapurikaupungeissa.

Helsingin väestö ikääntyy

Helsingin väestön ikääntyminen näkyi vahvasti, sillä 75 vuotta täyttäneiden määrä kasvoi lähes 2 650 hengellä. Myös perusasteen ja toisen asteen koulutusikäisten määrät kasvoivat yhteensä vajaalla 1 850 hengellä, mutta alle kouluikäisten määrä laski lähes 700 lapsella. Myös työikäisten ja 65–74-vuotiaiden määrät pienenivät.

Kotimaisia kieliä äidinkielenään puhuvien määrät laskivat erityisesti työikäisten 20–65-vuotiaiden ryhmässä, kun taas vanhimpien ikäryhmien kasvu kohdistui kotimaisia kieliä puhuvien ryhmään.

Lue lisää:

Blogikirjoitus

Tilasto- ja tutkimustietoa Helsingistä