Professori Satu Mustjoki.

Helsingin tiedepalkinto professori Satu Mustjoelle

Helsingin kaupungin tiedepalkinto luovutettiin Helsinki-päivänä 12.6. professori Satu Mustjoelle. Tiedepalkinnon arvo on 10 000 euroa ja sen jakoi kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Pia Pakarinen. Helsinki-päivän palkinnot jaettiin tänä vuonna virtuaalisessa Helsinki kiittää – Helsingfors tackar -lähetyksessä, joka on katsottavissa Helsinki-kanavalla (www.helsinkikanava.fi).

Satu Mustjoki on Helsingin yliopiston professori, HUS:n osastonylilääkäri ja iCAN-lippulaivan tutkimuslinjan johtaja. Mustjoen työllä on keskeinen merkitys helsinkiläisten ja koko HUS:n alueen immunologisia syöpiä sairastavien syöpäpotilaiden hoidon kehittämisessä uusimman tieteellisen tiedon pohjalta. Mustjoen johtamassa tutkimusohjelmassa tehdään korkeatasoista perus- ja kliinistä tutkimusta syövän, immunologian sekä autoimmuunisairauksien saralla.

Satu Mustjoki toimii translationaalisen hematologian professorina Helsingin yliopistossa ja osastonylilääkärinä HUS Syöpäkeskuksessa. Hän johtaa translationaalisen immunologian tutkimusohjelmaa ja vastaa immuno-onkologista iCAN digitaalisen yksilöllistetyn syöpälääketieteen lippulaivassa.

Satu Mustjoen tutkimuskohteena on verisyöpien ja ihmisen immuunipuolustusjärjestelmän yhteydet molekyylitasolta kliinisiin sovelluksiin. Hän on aktiivinen toimija kansallisessa ja kansainvälisessä tiedeyhteisössä ja hän on vastaanottanut muun muassa Biomedicum Helsinki Medal -palkinnon vuonna 2018.

Syöpä on globaali haaste. Kolmasosan ihmisistä on arvioitu sairastuvan elämänsä aikana syöpään. Syöpätutkimuksen kehittämä kohdennettu hoito on parantanut muun muassa kroonisen myelooisen leukemian hoitoa merkittävästi. Professori Satu Mustjoen tutkimusryhmä pyrkii selvittämään, miten samaan päästäisiin myös muiden syöpien hoidossa. 

Palkinnolla halutaan vahvistaa Helsinkiä tiedekaupunkina

Vuodesta 1996 lähtien jaetun Helsingin tiedepalkinnon tarkoituksena on vahvistaa ja tehdä tunnetuksi Helsinkiä tiedekaupunkina. Palkinto myönnetään tunnustuksena helsinkiläisen tekemästä tai Helsingissä tehdystä merkittävästä tieteellisestä työstä.

Listaus aiemmista tiedepalkituista.

Helsinki jakoi tutkimusapurahoja kaupunkitutkimukseen

Helsingin kaupunki jakoi Helsinki-päivänä tutkimusapurahoja yhdelletoista tutkimushankkeelle, yhteensä 73 000 euroa.

Apurahat on tarkoitettu ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille tutkijoille, erityisesti lisensiaattitutkielmien ja väitöskirjojen tekijöille. Apurahoilla tuetaan myös vastaväitelleitä post doc -tutkijoita.

Apurahan myöntämisen perusteina on pidetty tutkimussuunnitelman tieteellistä laatua, toteutettavuutta ja tutkimusaiheen merkitystä Helsingin kaupungin kannalta. Etusijalle on asetettu hankkeet, jotka liittyvät kaupungistumiskehitykseen ja sen vaikutuksiin, kaupunkitalouteen ja elinkeinotoiminnan edellytyksiin, kaupungin tuottamien tai tilaamien palvelujen järjestämiseen ja arviointiin sekä tutkimukset, joissa käsitellään helsinkiläistä elinympäristöä, hyvinvointia, historiaa, arkielämää ja kaupunkikulttuuria, mukaan lukien kaupungin elinvoimaisuuteen ja kansainvälistymiseen liittyvät ilmiöt. Lisäksi on tavoiteltu sitä, että apurahan saajien joukossa olisi edustettuina useita eri tieteenaloja ja tutkimussuuntauksia.

Helsingin kaupungin tutkimusapuraha myönnettiin seuraaville hakijoille ja tutkimusaiheille:

Pharmacist, MSc Allaouat Sara Itä-Suomen yliopisto

Air pollution, depression and dementia 

YTM Heinonen Anna Helsingin yliopisto

Läheissuhteet suomalaisissa kommuuneissa

PM Högström Jenny Helsingin yliopisto

Elevers aktörskap i nordiska digitalt rika klassrum

YTM Lahdelma Tamás Aalto yliopisto

Paikalliset työvoimavirtojen verkostot ja yritysten tuottavuus

FM Neuvonen Jenni Helsingin yliopisto

Stadin slangin bamlaajat – Slangin käyttö, kieliyhteisöt ja -asenteet Helsingissä 1800-luvun lopulta 1950-Iuvulle

VTM Niitamo Annaliina Helsingin yliopisto

Kommunikatiivista kaupunkia etsimässä: viestintä ja vuorovaikutus kaupunkien osallistavassa kehittämisessä

FM Pankakoski Kaisa Cardiffin yliopisto / Helsingin yliopisto

Kolmikielisten lasten kotikielten kehitykseen vaikuttavat tekijät ja perheiden näkökulmat Helsingissä ja Cardiffissa

VTM Pasanen Kaisa Helsingin yliopisto

Moniammatillisten tietokäytäntöjen muodostuminen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyössä 

YTM Syrjälä Jenna Tampereen yliopisto

Tuleeko asunnoton autetuksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä? Etnografinen tutkimus asunnottomien tilapäisen asumisen palvelusta

ELL Valtonen Elli Helsingin yliopisto

Lemmikkieläimiin kohdistuvat eläinsuojelurikokset ja eläinsuojeluvalvonnan vaikuttavuus

PM Westerback Frida Helsingin yliopisto

Möjlighetshorisonter, välfärd och dissonanser – NEET-ungas subjektiva etableringsmöjligheter  och Iivschanser

Kuvassa Satu Mustjoki ja kuvaaja Linda Tammisto.