Helsingin tiedepalkinnon 2018 saa Markku Kulmala. Kuva: Linda Tammisto

Helsingin tiedepalkinto ilmakehän aerosolien fysiikan ja kemian tutkija Markku Kulmalalle

Helsingin kaupungin tiedepalkinto luovutetaan Helsinki-päivänä 12.6. akateemikko Markku Kulmalalle. Kulmala on maailman johtava ilmakehän aerosolien fysiikan ja kemian tutkija ja hänen tekemänsä tutkimus on lisännyt merkittävästi ymmärrystä ilmastonmuutokseen vaikuttavista mekanismeista. Tutkimus luo mahdollisuuksia ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja muutoksen vaikutusten vähentämiseen. Kulmala on yksi ekosysteemien ja ilmakehän vuorovaikutuksia tutkivan uuden tieteenalan perustajista. Tiedepalkinnon arvo on 10 000 euroa.

Saasteinen ilma voi muuttaa paikallista ja jopa globaalia ilmastoa

Akateemikko Kulmala työskentelee Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksella ja hänen johtamansa tutkimusryhmä selvittää ihmistoiminnan ja luonnollisten prosessien vaikutusta ilmastoon ja ilman laatuun. Kulmalan huippuyksikkö toimii myös kaupungin hyväksi muun muassa rakentamalla alueelle kattavaa ilmanlaadun mittausverkostoa sekä tutkimalla suunnitteilla olevien kaupunkibulevardien mahdollista ilmanlaatua.

Varsinkin Kulmalan integroiva lähestymistapa tutkimukseen on muuttanut tutkimusympäristöä ja -asetelmia merkittävästi. Ilmanlaadun ja ilmaston väliset vuorovaikutukset ovat moninaisia ja monimutkaisia. Esimerkiksi saasteinen ilma voi muuttaa paikallista ja jopa globaalia ilmastoa ja ilmasto vaikuttaa monella tavalla ilmanlaatuun. Kulmalan tutkimuksella on siis merkittävät ympäristölliset, sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset.

Markku Kulmala on ollut keskeisessä roolissa myös kansainvälisten tutkimusinfrastruktuurien kehittäjänä ja merkittävän havaintoverkoston perustajana. Useita vuosia kestäneet jatkuvat mittaukset Suomen SMEAR-kenttäasemilla ovat lisänneet Kulmalan johtamien tutkimusyksiköiden kansainvälistä painoarvoa. Tämä näkyy esimerkiksi kasvihuonekaasujen havaintojärjestelmän tutkimusinfrastruktuurin päämajan ja koordinaatiovastuun sekä aerosolin, pilvien ja hivenkaasujen eurooppalaisen infrastruktuurin koordinaatiovastuun saamisina Suomeen.

Palkinnolla halutaan vahvistaa Helsinkiä tiedekaupunkina

Vuodesta 1996 lähtien jaetun Helsingin tiedepalkinnon tarkoituksena on vahvistaa ja tehdä tunnetuksi Helsinkiä tiedekaupunkina. Palkinto myönnetään tunnustuksena helsinkiläisen tekemästä tai Helsingissä tehdystä merkittävästä tieteellisestä työstä.

Lisätietoja tiedepalkinnosta:

tutkimuspäällikkö Katja Vilkama, puh. 09 310 78396, e-mail: katja.vilkama(at)hel.fi