Helsingin kaupungin tiedepalkinto luovutettiin kuvassa olevalle Helsingin yliopiston apulaisprofessori Saana Svärdille. Kuva: Mika Federley

Helsingin tiedepalkinto luovutettiin Helsingin yliopiston apulaisprofessori Saana Svärdille

Helsingin kaupungin tiedepalkinto luovutettiin Helsinki-päivänä 12.6. Helsingin yliopiston apulaisprofessori Saana Svärdille. Tiedepalkinnon arvo on 10 000 euroa ja sen jakoi kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Pia Pakarinen. Helsinki-päivän palkinnot jaettiin tänä vuonna Helsinki-päivän juhlassa, joka on katsottavissa Helsinki-kanavalla.

Saana Svärd on Helsingin yliopiston apulaisprofessori muinaisen Lähi-idän tutkimuksessa sekä assyriologian dosentti. Hän on myös Turun yliopiston Lähi-idän kulttuurihistorian dosentti. Hänen tutkimusalojaan ovat digitaaliset ihmistieteet, arkeologia ja assyriologia. Svärd johtaa Suomen Akatemian rahoittamaa Muinaisen Lähi-idän imperiumit -huippuyksikköä.

Saana Svärd on tutkinut historiallisia ilmiöitä alkukielisten lähteiden, kuten muinaisen Lähi-idän nuolenpäätekstien perusteella. Lähteiden avulla hän on tutkinut erityisesti sitä, mitä naisten asemasta voidaan päätellä muinaisessa Mesopotamiassa. Svärd on julkaissut tutkimusaiheistaan useita tieteellisiä artikkeleja sekä kaksi monografiaa, joista toisen yhdessä kansainvälisen tutkijan kanssa Cambridge University Press:n julkaisemana. Viime vuosina hän on keskittynyt etenkin digitaalisten ihmistieteiden kehittämiseen alallaan.

Saana Svärd toimii ohjaajana sekä historian ja kulttuuriperinnön että kielentutkimuksen tohtoriohjelmassa Helsingin yliopistossa. Hän toimii aktiivisesti alansa verkostoissa ja on muun muassa Suomen Lähi-idän instituutin säätiön hallituksen varapuheenjohtaja ja Suomen Itämaisen seuran puheenjohtaja.

Palkinnolla halutaan vahvistaa Helsinkiä tiedekaupunkina

Vuodesta 1996 lähtien jaetun Helsingin tiedepalkinnon tarkoituksena on vahvistaa ja tehdä tunnetuksi Helsinkiä tiedekaupunkina.

Palkinto myönnetään tunnustuksena helsinkiläisen tekemästä tai Helsingissä tehdystä merkittävästä tieteellisestä työstä.

Listaus aiemmista tiedepalkituista.

Helsinki jakoi tutkimusapurahoja kaupunkitutkimukseen

Helsingin kaupunki jakoi Helsinki-päivänä tutkimusapurahoja kymmenelle tutkimushankkeelle, yhteensä 73 000 euroa.

Apurahat on tarkoitettu ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille tutkijoille, erityisesti lisensiaattitutkielmien ja väitöskirjojen tekijöille. Apurahoilla tuetaan myös vastaväitelleitä post doc -tutkijoita.

Apurahan myöntämisen perusteina on pidetty tutkimussuunnitelman tieteellistä laatua, toteutettavuutta ja tutkimusaiheen merkitystä Helsingin kaupungin kannalta.

Arvioinnissa etusijalle on asetettu hankkeet, jotka liittyvät kaupungistumiskehitykseen ja sen vaikutuksiin, kaupunkitalouteen ja elinkeinotoiminnan edellytyksiin, kaupungin tuottamien tai tilaamien palvelujen järjestämiseen ja arviointiin, kaupungin palautumiseen sosiaalisesta, taloudellisesta ja/tai terveydellisestä kriisistä sekä tutkimukset, joissa käsitellään helsinkiläistä elinympäristöä, hyvinvointia, historiaa, arkielämää ja kaupunkikulttuuria, mukaan lukien kaupungin elinvoimaisuuteen ja kansainvälistymiseen liittyvät ilmiöt. Lisäksi on tavoiteltu sitä, että apurahan saajien joukossa olisi edustettuina useita eri tieteenaloja ja tutkimussuuntauksia.

Helsingin kaupungin tutkimusapuraha myönnettiin seuraaville hakijoille ja tutkimusaiheille:

MSc Amiri Ali, Aalto yliopisto
The third wave of building construction materials – evaluating the impact of wooden buildings on the City of Helsinki

VTM Kohtamäki Ilari, Helsingin yliopisto
Työn irtoaminen paikallisuudesta – pandemia ja kulttuurin murros hybridikaupungissa

Arkkitehti Meriläinen Sanna, Aalto yliopisto
Hyvää asumista? Asuntojen tilaratkaisujen muutokset urbaanissa suomalaisessa asuntorakentamisessa vuosina 2000–2019

M.Sc. Urban Design Motalaei Najmeh, Aalto yliopisto
The Effects of Public Art on the Quality of Contemporary Urban Spaces from a Multicultural Perspective in Helsinki

VTM Mäkinen Viivi, Helsingin yliopisto
Nuorten myönteisten ulkoryhmäasenteiden tukeminen välilliseen kontaktiin perustuvien kouluinterventioiden avulla

FM Oittinen Riikka, Helsingin yliopisto
Oppilaiden eriytyvät todellisuudet – etnografinen väitöskirjatutkimus kaupunkikoulun oppilaiden arkitodellisuuksien eriytymisestä segregaatioulottuvuuksien tasolla

PsM, LitM Puolamäki Melina, Helsingin yliopisto
Motivating the change: A phased intervention research to promote professionals’ motivational style in physical activity and sport promotion

FM Sinisalo Riina, Helsingin yliopisto
Muslimius kaupunkitilassa – miten eletty uskonto kohtaa kaupunkisuunnittelun

LT Siren Reijo, Helsingin yliopisto
40-vuotiaiden miesten terveyskäyttäytyminen, sairastavuus ja työkykyisyys 0–15 vuoden seurannan aikana

Yksi tutkimusapurahan saaja ei toivonut nimeään julkisuuteen.

Lue ja katso lisää:

Helsinki-päivän juhla

Tilasto- ja tutkimustietoa Helsingistä

Kuva: Mika Federley.