Vuoden 2019 Helsingin tiedepalkinnon voittaja Terhi Ainiala. Kuva: Ilmari Fabritius.

Helsingin tiedepalkinto nimistötutkimuksen asiantuntijalle, professori Terhi Ainialalle

Helsingin kaupungin tiedepalkinto luovutetaan Helsinki-päivänä 12.6. professori Terhi Ainialalle. Ainiala on monipuolinen nimistön tutkija ja tuntee yhtä lailla niin paikannimet kuin henkilönnimetkin. Hänen sosio-onomastinen tutkimuksensa liittyy erityisesti kaupunkien kuten Helsingin epäviralliseen paikannimistöön ja puhujien sosiaaliseen identiteettiin. Tiedepalkinnon arvo on 10 000 euroa ja sen jakaa kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Pia Pakarinen, joka johti myös palkitun valinnutta työryhmää.

Artikkeleissaan Ainiala on käsitellyt Helsinkiä ja sen paikannimiä kaunokirjallisuudessa. Lisäksi hän on tutkinut maahanmuuttajien käyttämiä epävirallisia paikannimiä, Vuosaaren vanhaa ja uutta nimistöä sekä kaupunkilaisten asenteita paikannimiin. Hän on myös yhdessä Janne Saarikiven kanssa tarkastellut suomalais-ugrilaisten henkilönnimien historiaa sekä ollut mukana laatimassa Nimisampoa. Nimisampo on avoin verkkopalvelua, joka sisältää tiedot yli miljoonasta paikannimestä Suomessa.

Terhi Ainiala työskentelee nimistöntutkimukseen erikoistuneena suomen kielen professorina Helsingin yliopistossa. Ennen nykyistä professuuriaan hän työskenteli suomen kielen yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa sekä erikoistutkijana ja tutkimusosaston johtajana silloisessa Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa. Ainiala on myös ohjannut lukuisia Helsingin paikannimistöön ja slangiin liittyviä opinnäytteitä.

Palkinnolla halutaan vahvistaa Helsinkiä tiedekaupunkina

Vuodesta 1996 lähtien jaetun Helsingin tiedepalkinnon tarkoituksena on vahvistaa ja tehdä tunnetuksi Helsinkiä tiedekaupunkina. Palkinto myönnetään tunnustuksena helsinkiläisen tekemästä tai Helsingissä tehdystä merkittävästä tieteellisestä työstä.

Lisätietoja tiedepalkinnosta:

tutkimuspäällikkö Katja Vilkama, puh. 09 310 78396, e-mail: katja.vilkama(at)hel.fi