Helsingin talousarvion käsittely alkoi kaupunginvaltuustossa

Helsingin kaupunginvaltuusto aloitti tänään vuoden talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018-2020 käsittelyn. Kokouksessa käytettiin noin 70 puheenvuoroa ja esitettiin viisi toivomuspontta, joista äänestetään seuraavassa kokouksessa 29.11.

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti alentaa kunnallisveron 18,0 prosenttiin

Valtuusto päätti, että Helsingin kunnallisvero on 18,0 prosenttia vuoden 2018 alusta alkaen. Kunnallisveron tuotoksi vuonna 2018 arvioidaan Helsingissä 2 530 miljoonaa euroa. Helsingin kunnallisveroprosentti on vielä vuonna 2017 18,5 prosenttia. Veroprosentin lasku merkitsee noin 70 miljoonaa euron vähennystä kaupungin kunnallisverotulokertymään.

Kaupunginvaltuusto teki päätökset vuoden 2018 kiinteistöveroprosenteista

Helsingin kaupunginvaltuusto määritti yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 0,93 % vuodelle 2018. Lisäksi vakituisten asuinrakennusten veroprosentiksi päätettiin 0,41 % ja muiden asuinrakennusten veroprosentiksi 0,93 %. Nämä ovat valtion kiinteistölaissa kuntien oman harkintaan jättämän vaihteluvälin alarajalla. Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti on Helsingissä ensi vuonna 3,93 % ja voimalaitosten veroprosentti 3,10 %.

Helsinki luopuu koiraverosta

Koiraveron suorittamisesta luovutaan Helsingissä 1.1.2018 alkaen. Tämä tarkoittaa, että Helsingin kaupunki ei julkaise koiraverokuulutusta tammikuussa 2018 eikä siten vuonna 2018 lähetetä koiraverolaskuja koskien verovuoden 2017 koiraveroa. Laki koiraverosta on alun perin peräisin 1800-luvulta. Tuolloin lain avulla pyrittiin estämään rabieksen eli vesikauhun leviäminen. Koiraveron periminen tuli kunnille vapaaehtoiseksi vuonna 1979.

Kaupunginvaltuuston kaikki päätökset julkaistaan täällä.

Valtuuston äänestyskartat ja muuta tietoa valtuuston kokouksesta julkaistaan Helsinki-kanavalla videotallenteen yhteydessä, www.helsinkikanava.fi

Kaupunginvaltuusto kokoontuu seuraavan kerran kahden viikon kuluttua keskiviikkona 29.11.2017 klo 18.

JAA