Tennispalatsin pohjoispäädyn lipalla on taiteilija Villu Jaanisoon teos Lokki. Kuva: Maija Toivanen, HAM.

HAM Helsingin taidemuseo selvittää tulevaisuuden strategisia linjauksia

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori on asettanut työryhmän selvittämään HAM Helsingin taidemuseon tulevaisuuden strategisia linjauksia. Selvityksen tavoitteena on kirkastaa kaupungin taidemuseon näyttelytoiminnan, Helsinki Biennaalin ja julkisen taiteen roolia helsinkiläisessä taiteen ja kulttuurin kentässä sekä suhteessa kansainväliseen kenttään.

Selvityksen toteuttaa FM Riitta Heinämaa. Selvitystyötä ohjaa ohjausryhmä, johon kuuluvat HAM Helsingin taidemuseon museonjohtaja Maija Tanninen-Mattila, Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja Tommi Laitio, Helsingin kulttuurijohtaja Tuula Haavisto ja Helsingin yhteysjohtaja Sanna-Mari Jäntti.

Taidemuseoilla on merkittävä kaupunkikehitystä vauhdittava tehtävä. Helsingin museokenttä on kasvanut ja kehittynyt myös uusien museohankkeiden - kuten Amos Rexin - myötä. HAMin tulevaisuutta on syytä tarkastella suhteessa tähän muuttuneeseen tilanteeseen.

Tennispalatsissa sijaitseva HAM on uudistanut toimintaansa rohkeasti viime vuosina. Museoon kohdistuu myös useita odotuksia, joiden kaikkien toteuttaminen samassa organisaatiossa ei onnistu nykyisellä toimintamallilla ja nykyisillä toimintaresursseilla.

− Tervehdin ilolla esitettyä selvitystä. HAM on helsinkiläisten oma taidemuseo, joka kerää, esittelee ja hoitaa helsinkiläisten yli 9000 teoksen taidekokoelmaa. Se on viimeisten 50 vuoden aikana toiminut menestyksekkäästi eri puolilla kaupunkia: näyttelytiloissa Kluuvissa, Meilahdessa ja nyt Tennispalatsissa Kampissa. Julkisen taiteen kautta HAM on mukana helsinkiläisten arjessa eri puolilla kaupunkia. Uusi julkisen taiteen biennaali vahvistaa entisestään HAMin kansainvälistä profiilia. Kansainvälisen näyttelytoiminnan ansiosta HAMin yleisösuhde on vahva, ja kynnys tutustua kuvataiteeseen on pidetty matalana. Toimintaympäristön muutokset tarjoavat HAMille mahdollisuuden kehittää toimintaa vielä paremmin yleisöjä huomioonottavaksi. Kaupungin oman taidemuseon tulevaisuudennäkymät ovat valoisat, sanoo museonjohtaja Maija Tanninen-Mattila.


Korkeatasoinen taidemuseotoiminta on osa Helsingin strategiaa

Kaupunkistrategian mukaan Helsinki on monipuolinen ja kansainvälisesti vetovoimainen kulttuuri-, urheilu- ja tapahtumakaupunki.  Helsinki vauhdittaa toteuttamiskelpoisten suurhankkeiden etenemistä ja panostaa kulttuurin ja urheilun suurtapahtumien sekä kongressien houkutteluun ja luomiseen.

Helsinki nopeuttaa omaa päätöksenteko-, ennakointi- ja reagointikykyään ja pyrkii hallittuun rytminmuutokseen omassa tekemisessään. Päätöksentekomalleja ja palveluprosesseja tehostetaan ja byrokratiaa kevennetään. Huippulaatuinen ja helposti saavutettava kulttuuri sekä urheilutapahtumat tuovat ihmisiä yhteen ja lisäävät keskinäistä ymmärrystä.

Helsingin merkitys taidekaupunkina kasvaa koko ajan. Uudet museot ja taidehankkeet muokkaavat kaupunkia helsinkiläisten kotina ja luovat mielikuvaa myös kansainvälisten yleisöjen suuntaan.

− On tärkeää, että tässä kokonaisuudessa Helsingin taidemuseon rooli kehittyy ja päivittyy. Tämä on erityisen merkityksellistä suhteessa julkiseen taiteeseen ja tulevaan Helsinki Biennaleen. Vuonna 2015 tehty päivitys museon toimintaan toimii hyvänä pohjana HAMin kunnianhimoiselle kehittämiselle edelleen, sanoo pormestari Jan Vapaavuori.

HAM Helsingin taidemuseo