Helsingin sivistystoimen apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen, Kaartin Jääkärirykmentin komentaja Pekka Toveri ja Sotasurmat -tutkimushankkeen johtaja Jarmo Nieminen laskevat viranomaisseppeleen. Kuva: Lisse Tarnanen.

Helsingin sotasurmat 1917–1918 -raportti valmistui

Helsingin sotasurmat 1917–1918 –tutkimushankkeen loppuraportti julkistettiin sunnuntaina 13. syyskuuta Santahaminassa. Tilaisuuden jälkeen laskettiin punavankien haudoille ensimmäistä kertaa Helsingin kaupungin muistoseppele yhdessä puolustusvoimien kanssa.

Yleinen 2000-luvun alussa käyty kansalaiskeskustelu Santahaminan joukkohaudan sijainnista ja vainajista käynnisti vuosien 1917–1918 tapahtumien tutkimuksen.

Kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakanen ja 44 muuta Helsingin kaupunginvaltuutettua tekivät yhteisen valtuustoaloitteen 11.5.2005 Santahaminan joukkohaudan historian ja muistopaikan menneisyyden työstämisestä.

”On tärkeää käydä läpi oman paikallishistorian vaikeatkin tapahtumat, jotta voimme eheytyä ja yhteiskunta voi kehittyä eteenpäin. Näin toimimalla olemme esimerkkinä tämän ajan kriisimaille”, sanoo Helsingin kaupungin sivistystoimen apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

Punavankileirin historian selvittäminen kirjattiin syksyllä 2009 kaupungin seuraavan vuoden budjetin perusteluihin ja budjettiin sisällytettiin ensi kertaa määräraha tähän tarkoitukseen. 

Helsingin sotasurmat 1917–1918 -tutkimushankkeen loppuraportti on tulos useiden eri henkilöiden ja tahojen vuosia kestäneestä yhteistyöstä.

Sotasurmat -tutkimushankkeen johtajan Jarmo Niemisen toimittaman teoksen Helsinki ensimmäisessä maailmansodassa – Sotasurmat 1917–1918 on kustantanut Gummerus Kustannus Oy 2015.

Lisää aiheesta:

kvartti.fi: Helsingin sotasurmat-1917-1918 -tutkimushanke

www.helsinginsotasurmat.fi

Kaupunginkanslian tiedote

Kuva: Helsingin sivistystoimen apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen, Kaartin Jääkärirykmentin komentaja Pekka Toveri ja Sotasurmat -tutkimushankkeen johtaja Jarmo Nieminen laskevat viranomaisseppeleen. Kuva: Lisse Tarnanen.

JAA