Kuva: Jussi Hellsten

Helsingin seutu ykköseksi ulkomaisten investointien houkuttelussa

fDi Intelligence kartoittaa Euroopan investointinäkymiä vuosittain julkaisemalla European Cities and Regions of the Future -listauksen. Helsingin seutu nousi ykkössijalle suorien ulkomaisten investointien strategia -palkintosarjassa pienten alueiden vertailussa. Lisäksi Uusimaa voitti omassa kokoluokassaan ensimmäisen sijan.

Suorien investointien houkuttelu nosti Helsingin seudun fDI intelligencen vertailun kärkeen pienten alueiden sarjassa. Viime vuonna alue sijoittui samassa vertailussa seitsemänneksi. Kyseinen sarja vertailee alueiden kykyä houkutella ulkomaisia investointeja sekä alueellisten kehittäjäorganisaatioiden kykyä markkinoida aluetta sijoittajille. Pääkaupunkiseudulla tästä työstä vastaa kaupunkien omistama yritys Helsinki Business Hub.

"Olemme tehneet strategisia valintoja ja keskittäneet resurssejamme toimialoihin, joissa meillä on selkeitä vahvuuksia. Vuonna 2016 arvioimme strategisia painopisteitämme kolmesta eri näkökulmasta. Tarkastelimme kansainvälistä markkinapotentiaalia, Helsingin seudun erityisedellytyksiä ja Helsinki Business Hubin toimeenpanokykyä näillä alueilla. Ranking osoittaa, että nämä valinnat ovat olleet oikeita ja toimivia", Helsinki Business Hubin toimitusjohtaja Marja-Liisa Niinikoski kommentoi.

Alueiden lisäksi tutkimuksessa vertailtiin kaupunkeja keskenään. Helsinki ja Espoo sijoittuivat myös näissä vertailussa kymmenen parhaan joukkoon useassa eri palkintosarjassa omissa kokoluokissaan. Lisäksi laajempien alueiden vertailussa Uusimaa sijoittui ensimmäiseksi sekä yleisessä että taloudellisen potentiaalin palkintosarjassa.

"Menestyvillä alueilla on monia vahvuuksia ja vain muutamia heikkouksia. Meidän vahvuutemme tukevat ulkomaisten investointien houkuttelua. Näihin kuuluvat niin toimiva infrastruktuuri, sujuva yhteistyö julkisen ja yksityisen välillä sekä osaamisen hyvä saatavuus. Lisäksi meillä on vahvoja ekosysteemejä, jotka tukevat yrityksiä löytämään ratkaisuja globaaleihin haasteisiin. Helsingin tavoite on olla maailman toimivin kaupunki ja houkutella tänne ihmisiä ja yrityksiä, jotka haluavat tehdä maailmasta paremman paikan. Sijoituksemme tässä rankingissa osoittaa, että olemme taas askeleen lähempänä tavoitettamme", Helsingin pormestari Jan Vapaavuori toteaa.

ICT- ja terveysala maailman huippua

Erityisesti ICT- ja terveyspuolet ovat nousseet maailman kärkeen. Suurin osa pääkaupunkiseudun investoinneista tulikin näiltä aloilta viime vuonna.

"Ulkomaisten yritysten näkökulmasta Suomessa ICT- ja terveysala on maailman huippua. Nokian perintö elää edelleen, ja viime vuosien irtisanomisten myötä Suomessa on laaja-alaista osaamista hyvin saatavilla. Tämä kiinnostaa suuria ulkomaisia yrityksiä. Esimerkiksi Huawei on laajentanut R&D-toimintoja Suomessa viime vuosien aikana. Health-puolella olemme myös erittäin vahvoja. Lainsäädäntö, tietovarannot ja yksilöllisen terveydenhoidon edelläkävijyytemme ovat herättäneet globaalia mielenkiintoa Helsinkiä kohtaan. Näiden pohjalle on hyvä rakentaa mainettamme", Niinikoski jatkaa.


fDI Intelligence

Financial Timesin omistama fDI Intelligence -palvelu mittaa vuosittain kaupunkien houkuttelevuutta investointien näkökulmasta useita osa-alueita huomioiden. Tulokset ovat yhteenveto noin 80 mittarista, jotka ovat jaettu viiteen teemaan, Näitä ovat taloudellinen potentiaali, työntekijäympäristö, kustannustehokkuus, infrastruktuuri, yritystoimintaystävällisyys. Tutkimukseen kerättiin tietoa noin 300 kaupunkiseudusta ja lähes 200 alueesta.

Palkintotilaisuus järjestetään Mipim-tapahtumassa 13. maaliskuuta 2018 Cannesissa.

Lisätietoja

fDI Intelligence


JAA