Helsingin seudun vieraskielinen väestö yli kaksinkertaistuu vuoteen 2035 mennessä

Vieraskielisen väestön määrän ennustetaan kasvavan Helsingin seudun 14 kunnan alueella nykyisestä 201 000:sta 437 000:een vuoteen 2035 mennessä. Seudun vieraskielisen väestön osuus kasvaa näin ollen nykyisestä 14 prosentista 25 prosenttiin. Uuden ennusteen mukaan vieraskielisen väestön kasvu on hieman edellistä ennustetta nopeampaa: vuonna 2030 uusi ennuste on 29 000 henkeä edellistä korkeampi. Tiedot käyvät ilmi Helsingin kaupunginkanslian tuoreesta tilastojulkaisusta.

Vieraskielisen väestön osuus korkein Vantaalla vuonna 2035

Ennusteen mukaan vieraskielisen väestön määrä kasvaa Helsingissä vuoteen 2035 mennessä nykyisestä noin 100 000:sta vajaaseen 200 000:een, ja sen osuus väestöstä kasvaa 15 prosentista 26 prosenttiin. Espoossa määrä kasvaa 45 000:sta 105 000:een ja osuuden ennustetaan kasvavan 16 prosentista 30 prosenttiin. Vantaalla asuu nyt noin 40 000 vieraskielistä ja vuoden 2035 ennuste on noin 95 000, mikä merkitsee sitä, että vieraskielisten osuus koko väestöstä kasvaa nykyisestä 18 prosentista 34 prosenttiin. Helsingin seudun kehysalueella1 vieraskielisten määrän ennustetaan kasvavan 38 000:een eli 11 prosenttiin koko väestöstä.

Helsingin seudulla varhaiskasvatuksen ja koulutuksen ikäluokissa vieraskielisten määrä kaksinkertaistuu nykyisestä ja heidän osuutensa nousee 30 prosenttiin. Pääkaupunkiseudun kunnissa vieraskielisiä lapsia ennustetaan olevan joka kolmas kaikista lapsista. Arvioidaan, että tästä ryhmästä 70 prosenttia on kuitenkin syntynyt Suomessa.

Edellä mainitut osuudet perustuvat vuonna 2018 laadittuihin koko väestön ennusteisiin. Mikäli koko väestön määrä kasvaa näitä ennusteita korkeammaksi, vieraskielisten prosenttiosuudet jäävät pienemmiksi.

Baltian alueen kieliä puhuvien osuus pienenee

Vuonna 2035 suurimmat vieraskielisten kieliryhmät Helsingin seudulla ovat Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan sekä Kauko-Aasian kieliä puhuvat, ja molempiin ryhmiin kuuluu silloin noin 88 000 henkeä. Venäjän ja muun entisen Neuvostoliiton alueella asuvien kieliryhmä (pois lukien Baltian alue) kasvaa 72 000 asukkaaseen ja Saharan eteläpuolisen Afrikan sekä Länsi-Euroopan kieliryhmien ennustetaan molempien kasvavan lähes 52 000 henkilöön. Sen sijaan Baltian alueen kieliä puhuvien määrä tulee kasvamaan huomattavasti aiempaa hitaammin ja vuonna 2035 näitä kieliä puhuvia ennustetaan olevan 41 000. Helsingissä Baltian alueen kieliä puhuvien lukumäärä jopa pienenee.

Helsingissä ja Espoossa suurimpien ryhmien ennustetaan olevan Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan kieliryhmä sekä Kauko-Aasian kieliä puhuvat. Vantaalla sen sijaan suurimman kieliryhmän muodostavat venäjää ja entisen Neuvostoliiton alueen kieliä puhuvat. Kehysalueella Baltian alueen kieliä puhuvat pysyvät suurimpana ryhmänä.

Uusi vieraskielisen väestön ennuste vuosiksi 2018–2035 on laadittu pääkaupunkiseudun kuntiin ja seudun kehysalueelle Helsingin, Espoon ja Vantaan tilasto- ja tutkimusyksikköjen yhteistyönä.

1 Kehysalueeseen kuuluvat Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti.

Julkaisu:

Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste 2018–2035, Helsingin kaupunginkanslian tilastojulkaisuja 2019:3, pdf-julkaisu, selailtava julkaisu.

Tiedustelut:

järjestelmäpäällikkö Pekka Vuori, Helsinki, p. 09 310 36300
tutkija Teija Jokiranta, Espoo, p. 043 826 5208
tutkimuspäällikkö Henrik Lönnqvist, Vantaa, p. 09 8392 3005