Suoraan sisältöön
A A A

Helsingin seudulle muuttavien tulotaso seudun verrokkiväestöä matalampi

Helsingin seutu on vahvasti muuttovoittoaluetta Suomessa. Muuttoliike vaikuttaa vahvasti myös aluetalouteen, sillä muuttajien tuoma monipuolinen osaaminen luo muuttoalueelle uudenlaista tiedollista, sosiaalista ja kulttuurista pääomaa. Tämä edistää muuttoalueella sekä teknistaloudellisten että yhteiskunnallisten innovaatioiden leviämistä ja soveltamista. Muuttajien myötä työpaikkakilpailu kiristyy ja ”työntää” alueella jo asuneita erikoistumaan vaativampiin ja tuottavampiin tehtäviin. Tämän myötä muuttoliike ja erityisesti maahanmuutto johtavat tutkimuksen mukaan muuttovoittoalueilla jo pitkään asuneiden ansiotason nousuun. Muuttajilla onkin suuri vaikutus seudun työmarkkinoiden dynamiikalle.

Ilmiö näkyy myös Helsingin seudulla, sillä alle 30-vuotiaina Helsingin seudulle muualta muuttaneiden tulotaso on muuttaessa alempi kuin saman ikäisellä seudun verrokkiväestöllä. Tulotaso kuitenkin saavuttaa ja ylittää verrokkiväestön tulotason muutaman vuoden kuluessa muutosta. Myös yli 30-vuotiaina seudulle muuttaneiden tulotaso nousee suhteellisen nopeasti, mutta pysyy silti alempana kuin saman ikäisellä verrokkiväestöllä. Sen sijaan Helsingin seudulta pois muualle Suomeen muuttaneiden tulotaso kehittyy heikommin kuin tulomuuttajilla tai verrokkiryhmällä kaikissa ikäryhmissä.

Asiat käyvät ilmi Helsingin Seudun Suuntien uusimmasta numerosta, jonka Valokiilassa-artikkelissa on Seppo Laakson viimeistelyssä oleva tutkimus, joka käsittelee pääkaupunkiseudulle muuttajien sopeutumista Helsingin seudun ja muun Uudenmaan työ- ja asuntomarkkinoille.

Tuotanto ja tavaraliikenne jatkaneet kasvuaan

Helsingin Seudun Suunnista selviää myös, että Helsingin seudun tuotanto oli huhti–kesäkuussa reilut 3 % edellisvuotta korkeammalla tasolla ja että rautateiden tavaramäärä Helsingin asemilla lähes kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna. Myös työllisyystilanne seudulla paranee: vuoden 2018 huhti-kesäkuussa 15−64-vuotiaiden työllisyysaste nousi Helsingin seudulla 74,8 prosenttiin.

Helsingin seutu sai huhti−kesäkuussa 2018 muuttovoittoa ulkomailta noin 1 460 henkeä. Ennakkotietojen mukaan muuttovoitto väheni edellisvuodesta 640 hengellä, sillä maahanmuuttojen määrä väheni samalla kun maastamuuttojen määrä kasvoi.

Helsingin Seudun Suunnat on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä ajankohtaiskatsaus Helsingin seudun kehitykseen. Tietoja päivitetään jatkuvasti ajankohtaiskatsauksen verkkosivuille, jossa seudun kehitystä on kuvattu indikaattoreilla aluetalouden, asunto- ja toimitilamarkkinoiden, hyvinvoinnin, liikenteen ja ympäristön, työmarkkinoiden sekä väestön alueilta.

Lisätietoja:

tutkija Jenni Erjansola, puh. 09 310 36365, e-mail: jenni.erjansola(at)hel.fi

Julkaisu:

Helsingin seudun suunnat 3/2018, pdf-julkaisu

Helsingin Seudun Suunnat, verkkosivusto

JAA