Helsingin sairaalakoulun uudet tilat otettiin käyttöön

Sophie Mannerheimin koulu on saanut uuden pääpaikan. Koulun uusien tilojen avajaisia vietettiin tiistaina 17.9.2019.

Uudet tilat ovat monipuolisesti erilaisia oppimisen tiloja, joita voidaan muunnella joustavasti erilaisiin tarpeisiin. Koulun on suunniteltu olevan tällä paikalla 5-10 vuotta, jonka aikana sairaalakoululle suunnitellaan pysyvät tilat Auroran sairaalan alueelle. 

- Kaupungin johtamisessa on kyse uskalluksesta priorisoida oikeita asioita ja kyvystä myös panna toimeksi. Sairaalakoulun uudet tilat ovat hyvä esimerkki näistä molemmista, pormestari Jan Vapaavuori sanoi avajaistilaisuudessa.

Sophie Mannerheimin koulu on erityiskoulu, jolla on myös sairaalaopetustehtävä. Sophie Mannerheimin koulussa tarjotaan vaativan erityistuen ohjausta ja opetusta sekä sairaalaopetusta 1.-9.-luokkalaisille. Sairaalassa olevalla oppivelvollisuusikäisellä potilaalla on oikeus saada perusopetusta. Tavoitteena on, että oppilas voisi siirtyä sairaalahoidon loputtua takaisin omaan kouluunsa.

Sairaalakoulun oppilaaksiottoalue on koko kaupunki. Oppilaat ovat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin lasten- ja nuorten somaattisten, neurologisten, psykiatristen osastojen ja avohoitoyksiköiden, Helsingissä sijaitsevien yksityissairaaloiden peruskouluikäisiä tai lisäopetuksessa olevia potilaita sekä Helsingin Diakonissalaitoksen lapsi- ja perhetyön palvelualueen peruskouluikäisiä lapsia ja nuoria.

Lisätietoa:

Sophie Mannerheimin koulu

JAA