Helsingin rekrytointeihin viivettä poikkeustilanteen takia

Poikkeustilanteesta johtuen Helsinki pidättäytyy uusien työntekijöiden rekrytoinnista niissä toiminnoissa, joissa palvelutuotanto on suljettu ja työn alkamisajankohdasta ei ole tietoa. Rekrytointeja jatketaan niissä tehtävissä, joissa palvelutoiminta jatkuu. Osa käynnissä olevista rekrytoinneista viivästyy ja tältä osin hakijoita informoidaan rekrytointiprosessiin liittyvistä muutoksista.

Haastattelut toteutetaan etänä videoyhteyden kautta, jos mahdollista. Jos videoyhteys ei ole mahdollinen, haastattelu voidaan käydä puhelimitse. Hakija tavataan kuitenkin kasvokkain ennen valintapäätöksen tekemistä.

Kuva: Marja Väänänen