Korkeudeltaan noin kolmimetrinen, hashtag-merkin muotoinen European Capital of Smart Tourism -teos matkasi Helsinkiä kohti helmikuussa 2019.

Helsingin Rautatientorille loppuvuodeksi European Capital of Smart Tourism 2019 -palkintoteos

Helsinki nappasi viime marraskuussa Lyonin kanssa kärkisijan EU:n uudessa European Capital of Smart Tourism -kilpailussa. Yksi palkinnoista on julkinen teos, joka Helsingissä sijoitetaan Rautatientorille Kaivokadun puoleiseen päätyyn. Alustavan aikataulun mukaan pystytys tapahtuu keskiviikkona 6. maaliskuuta iltapäivään mennessä. Teos on esillä loppuvuoden ajan.

Helsingin matkailussa on rakennettu merkkivuotta hyödyntävä toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle. Helsingin matkailun kehittämissuunnitelmaa 2018–2021 täydennetään kestävän matkailun ohjelmalla, joka valmistuu tämän vuoden aikana. Lisäksi Helsinki on perustanut työryhmän, jonka tehtävä on edistää kaupungin matkailuinfran parantamista ja matkailijoille suunnattujen palveluiden laatua konkreettisilla teoilla, kehittää vuoropuhelua kaupungin ja matkailuyrittäjien välillä ja panostaa aitoihin, paikallisiin kokemuksiin.

”Smart Tourism -nimitys on merkittävä sekä paikallisesti että kansainvälisesti. Meillä on erinomainen tilaisuus viestiä kehittämistoimenpiteistämme laajemmin heinäkuussa alkavan EU-puheenjohtajuuskauden aikana. Kansainvälistä näkyvyyttä kertyy runsaasti myös Helsingissä tänä vuonna järjestettävien kolmen suuren tapahtuman, Euroopan matkailufoorumin, World Tourism Cities Federationin kongressin ja digitaalisen matkailumarkkinoinnin DTTT Global -tapahtuman myötä”, kertoo matkailutoimialan erityissuunnittelija Jukka Punamäki Helsingin elinkeino-osastolta.

"Tulevaisuuden matkailijat vaativat kestäviä matkailupalveluja ja käyttäjälähtöisiä digitaalisia palveluja. On tärkeää, että paikalliset matkailuyrittäjämme osaavat niitä myös tarjota. Tähän tulemme jatkossa panostamaan", Punamäki jatkaa.

Kaupungeilla keskeinen rooli kestävän matkailun kehittämisessä

European Capital of Smart Tourism -kilpailun avulla EU haluaa lisätä julkista keskustelua matkailun tulevaisuudesta. Kaupungeilla on keskeinen rooli kestävän matkailun uusien käytäntöjen rakentamisessa. Kilpailuohjelma muodostaa puitteet parhaiden käytäntöjen vaihtoon kaupunkien välillä sekä uusien yhteistyömahdollisuuksien ja kumppanuuksien luomiseen. Lisäksi toteutetaan yhteisiä markkinointitoimenpiteitä EU-tasolla.

”Helsingin osaaminen matkailun kestävän kehityksen takaamiseksi on noteerattu laajasti ja jaamme mielellämme hyviä käytäntöjä eteenpäin. Matkailun toimiala on isossa murroksessa, kun kuluttajien odotukset ja käytös muuttuvat. Matkailuun liittyvien haasteiden, kuten ilmastonmuutoksen ja liikaturismin, hillitsemiseksi tarvitaan tiivistä yhteistyötä ja tietojen vaihtoa”, Helsinki Marketingin toimitusjohtaja Laura Aalto sanoo.


European Capital of Smart Tourism -kilpailu

Euroopan parlamentin aloite, jolla vahvistetaan matkailun synnyttämää innovatiivista kehitystä EU-kaupungeissa ja niiden ympäristöissä, lisätään kaupunkien vetovoimaa sekä edistetään taloudellista kasvua ja uusien työpaikkojen syntymistä.

Kilpailussa sijoittuakseen kaupungin täytyi osoittaa esimerkillisiä saavutuksia matkailukohteena toteuttamalla innovatiivisia ja älykkäitä ratkaisuja kaikissa neljässä palkintoluokassa, jotka olivat saavutettavuus, kestävä kehitys, digitalisaatio sekä kulttuuriperintö ja luovuus.

Lisätietoa

European Capital of Smart Tourism

Helsingin kaupunki – Matkailun tiekartta 2018-2021

My Helsinki

Yritysten Helsinki – Matkailuelinkeino