Helsingin pormestari Jan Vapaavuori on kutsuttu Maailman talousfoorumin Global Future Councilin jäseneksi

Maailman talousfoorumin (World Economic Forum, WEF) Global Future Council on yksi laajimmista ja arvostetuimmista kansainvälisistä asiantuntijaverkostoista. Pormestari Vapaavuori aloittaa verkoston kaupungit ja urbanisaatio -ryhmän jäsenenä lokakuussa ja osallistuu verkoston vuosikokoukseen Dubaissa 3.–4.11.

Verkosto kokoaa yli 700 johtajaa julkisesta hallinnosta, yritysmaailmasta, yliopisto- ja järjestökentältä ympäri maailman. Global Future Councilin työ on järjestetty teemoittaisiksi ryhmiksi, joiden tavoitteena on luoda poikkitieteellistä ja pitkän tähtäimen näkemystä maailman kehityksestä. Ryhmien työskentely vaikuttaa Maailman talousfoorumin muiden tapahtumien, kuten Davosin vuosittaisen tapaamisen sisältöihin.

Pormestari Vapaavuori on kutsuttu verkoston kaupungit ja urbanisaatio -ryhmään, joka keskittyy kaupunkien innovaatioiden, osaamisen ja resurssien kehittämiseen. Ryhmän puheenjohtajina toimivat yhdysvaltalaisen MIT-yliopiston professori ja kaupunkimuotoilija Carlo Ratti sekä New Yorkin kaupungin kansainvälisten asioiden komissaari Penny Abeywardena.

”Maailman talousfoorumi on yksi vaikutusvaltaisimmista kansainvälisistä verkostoista. On hienoa, että foorumi on noteerannut kaupunkien kasvavan merkityksen perustamalla erityisesti kaupunkeihin ja urbanisaatioon keskittyvän ryhmän. Pidän jäsenyyttäni verkostossa osoituksena laajasta kiinnostuksesta Helsingin edelläkävijyyttä kohtaan sekä tunnustuksena aktiivisesta roolistamme kansainvälisessä kaupunkien välisessä yhteistyössä. Osallistumiseni myötä Helsingillä on poikkeuksellisen hieno mahdollisuus kasvattaa edelleen globaalia tunnettuuttaan ja päästä samalla aitiopaikalta vaikuttamaan kaupunkipolitiikan globaaliin agendaan”, toteaa pormestari Vapaavuori.

Dubain vuosikokouksessa pormestari Vapaavuori esittelee Helsingin toimenpiteitä ilmastonmuutoksen torjunnassa sekä johtaa Helsinki Energy Challenge -kilpailuun liittyvää keskustelua. Maailman talousfoorumin kaupunkiverkosto on yksi kilpailun yhteistyökumppaneista.

Maailman talousfoorumi on Sveitsissä sijaitseva, voittoa tuottamaton säätiö. Säätiö on tunnettu mm. Davosissa vuosittain järjestettävästä, maailman keskeiset päättäjät kokoavasta tapaamisesta. Säätiön perusti vuonna 1971 saksalainen taloustieteilijä Klaus Schwab.

Maailman talousfoorumin Global Future Councilin jäsenet kutsutaan verkostoon vuodeksi kerrallaan.

JAA