Kuvakkaappaus uudistuneesta Pysäköinti -sivustosta.

Helsingin pääverkkosivusto uudistuu – katso miltä uusi hel.fi näyttää

Kaupunki on julkaissut ensimmäiset uudistetut osiot verkkosivuistaan. Nyt julkaistut sivut tarjoavat esimakua siitä, miltä kaupungin pääverkkosivusto jatkossa näyttää. Ensimmäisenä julkaistut osiot ovat pysäköintiä, terveysasemia ja kaupungin strategiaa käsittelevät kokonaisuudet. Seuraavaksi julkaisuvuoroon tulevat kaupungin talouteen ja päätöksentekoon liittyvät osiot.

Hel.fi-sivusto uudistetaan kokonaan niin ulkoasultaan kuin tekniseltä toteutukseltaan. Sivustosta rakennetaan kaupungin verkkoviestinnän pääkanava ja helppokäyttöinen väylä kaupungin palveluihin. Uudistuksen lähtökohtana ovat kaupunkilaisten ja muiden käyttäjien tarpeet. Nämä tunnistamalla pyritään parantamaan digitaalisten palveluiden löydettävyyttä ja käyttöastetta.

Kehittämistä kaupunkilainen edellä

Selkeä navigaatio ja hakukoneoptimointi auttavat sivuston käyttäjiä löytämään digitaalisten palveluiden äärelle. Uusi sivusto suunnitellaan ennen kaikkea mobiilikäyttöä ajatellen. Tärkeänä periaatteena pidetään myös saavutettavuutta, eli ihmisten moninaisuuden huomioimista verkkopalveluiden suunnittelussa.

–  Helsinki haluaa olla parhaiden joukossa digitalisaation hyödyntämisessä.
Tavoite saavutetaan vain, jos vastaamme digitaalisten palveluiden kasvaneisiin vaatimuksiin. Siksi kaupunki panostaakin yhä enemmän asiakaslähtöisyyteen ja sivustoa on kehitetty kaupunkilaisia kuunnellen, sanoo hel.fi-uudistuksen hankepäällikkö Jani Merimaa.

Eroon virastokielestä, polku palveluihin esiin

Pysäköinnin verkkosivut valikoituivat yhdeksi hel.fi-hankkeen pilottikohteeksi. Pysäköinti on yksi kaupunkiympäristön toimialan vierailluimmista sivustoista ja sopivan laajuinen kokonaisuus ensimmäiseksi uudistuskohteeksi.

Uusilla pysäköinnin verkkosivuilla on parannettu tiedon löydettävyyttä selkeyttämällä ja tiivistämällä sivurakennetta. Ymmärrettävyyttä on parannettu kirjoittamalla sivut uusiksi asiakkaan tarpeita ajatellen ja virastokieltä parhaan mukaan välttäen.

Sivujen sisältöä on jäsennelty niin, että sisällöt hahmottuvat aiempaa nopeammin. Esimerkiksi asiointipalveluihin johtavat linkit nostettiin näkyvämmin esiin.

Muotoilun avulla helppokäyttöisiä palveluita

Kaupunki haluaa palvelumuotoilun avulla ymmärtää paremmin ihmisten arkea ja tarpeita: mitä toiveita ja haasteita palveluiden käyttäjillä on, ja miten kaupunki voi niihin vastata.

Hel.fi-uudistuksessa toimii koko hankkeen ajan monipuolinen muotoilutiimi. Yhtenä keinona sivuston uudistuksessa on hyödynnetty kaupungin luomaa kehittäjäyhteisöä, johon kuuluu satoja kaupunkilaisia. Heidän avullaan on kartoitettu kaupunkilaisten tarpeita ja testattu alustavia ratkaisuja.

–  Muotoilu on verkkosivu-uudistuksemme keskiössä. Lähdimme puhtaalta pöydältä tutkimaan kaupunkilaisten arkea palvelumuotoilun keinoin. Nyt muotoilemme eheitä palvelupolkuja, joiden avulla kaupunkilainen löytää juuri itselleen keskeisen tiedon ja pääsee palvelujen äärelle saumattomasti, kertoo hel.fi-hankkeen johtava palvelumuotoilija Anni Leppänen.

Valtava verkkosivusto uuteen uskoon

Helsinki on Suomen suurin kaupunki ja työnantaja. Tätä heijastelee myös hel.fi-sivuston laajuus. Koko sivuston uudistaminen onkin Helsingille suuri muutosmatka ja moniammatillinen ponnistus. Kaupungilla hanke nähdään tilaisuutena oppia suurten kokonaisuuksien kehittämisestä.

Uudistus valmistuu pala kerrallaan. Luvassa ei siis ole yhtä suurta julkaisupäivää, vaan sivuston uudet ominaisuudet ja osiot näkevät päivänvalon vaiheittain. Sivuston uudistettuja osioita julkaistaan sitä mukaa, kun ne täyttävät uudistuksen tekniset ja sisällölliset vaatimukset.

Kehittyviä palveluita eri tarpeisiin

Helsinki aloitti vuonna 2019 kunnianhimoisen digitalisaatio-ohjelman palveluiden parantamiseksi.

Ohjelman muutokset liittyvät paitsi uusiin teknologioihin, myös kehittämisen kulttuuriin, organisoitumiseen, johtamiseen ja henkilöstön osaamiseen.

Helsinki haluaa olla toiminnassaan yhä asiakaslähtöisempi ja ketterämpi. Lisäksi palveluissa ja päätöksissä hyödynnetään enemmän dataa. Tavoitteena on helpottaa kaupunkilaisten arkea ja tarjota palveluita entistä henkilökohtaisemmin.

Uudistetut hel.fi -sivustot:

Kuva: Pysäköinti -sivusto / Helsingin kaupunki