Kuva: Eliel Kilkki ja Ben Daley

Helsingille päästövähennysohjelma

10.12.: Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman ohjeellisena asiakirjana käynnistämään toimenpiteet kaupunkistrategiassa 2017‒2021 asetettujen päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi.

Helsingille päästövähennysohjelma

Helsinki asetti kaupunkistrategiassaan vuosille 2017–2021 kunnianhimoisen tavoitteen olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Hiilineutraalius edellyttää kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä Helsingissä 80 prosentilla vuodesta 1990. Välitavoitteeksi asetettiin kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 60 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma sisältää tarvittavat toimet hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2035 mennessä. Ohjelmassa on yhteensä 147 toimenpidettä, jotka on jaoteltu liikenteen, rakentamisen ja rakennusten käytön, kuluttamisen, hankintojen ja jakamis- ja kiertotalouden sekä Smart & Clean -kasvun toimenpidekokonaisuuksiin. Lisäksi ohjelmassa on kuvattu mm. Helen Oy:n kehitysohjelmaa ja lähivuosien toimia, hiilinieluja ja päästöjen kompensointia. Helsingin kaupunginhallitus käsittelee päästövähennysohjelmaa kokouksessaan maanantaina 3.12.2018.

Pormestari Jan Vapaavuori esittää kaupunginhallitukselle, että ohjelmaa toteutetaan ohjeellisena ja käynnistämään tarvittavat toimenpiteet kaupunkistrategiassa 2017–2021 asetettujen päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi.

”Ilmastonmuutos on aikamme suurin ja vakavin kysymys. Hiilineutraali Helsinki -ohjelma on erittäin konkreettinen ja myös kansainvälisessä vertailussa yksi kunnianhimoisimmista. Helsingin track recordiin kuuluu, että kun asetamme tavoitteen, sen myös toteutamme”, pormestari Jan Vapaavuori sanoo.

Kaupunkien merkitys aikamme suurten globaalien haasteiden ratkaisijoina kasvaa. Kaupungit ovat ratkaisukeskeisiä, pragmaattisia ja ketteriä etsiessään vastauksia aikamme suuriin kysymyksiin. Myös Helsingin nyt asettamat ilmastotavoitteet ovat huomattavasti kansallisia tavoitteita kunnianhimoisemmat kuin Suomen tai EU:n tämän hetkiset tavoitteet.

”Päästövähennysohjelman avulla sekä muilla toimenpiteillä Helsinki pyrkii vaikuttamaan myös maantieteellistä aluettaan laajemmin globaalin ilmastonmuutoksen torjunnassa. Kaupunkien välisellä yhteistyöllä on mahdollisuus löytää konkreettisia ratkaisuja moniin globaaleihin haasteisiin. Helsingillä on paljon osaamista smart&clean -ratkaisuissa ja olemme ottaneet globaalia etunojaa kestävän kehityksen tavoitteiden paikallisessa raportoinnissa, johon yhdessä New Yorkin kaupungin kanssa haluamme houkutella myös muita kaupunkeja mukaan”, Vapaavuori jatkaa.

”Tuore ilmastopaneeli IPCC:n raportti osoittaa, että ilmaston lämpenemisen pysäyttäminen 1,5 asteeseen on sekä mahdollista että maapallon tulevaisuuden kannalta täysin välttämätöntä. Kaupungit ovat avainasemassa monissa ripeissä ilmastonmuutosta hillitsevissä toimissa. Suuri osa päästöistä tulee kaupungeista ja vielä suurempi osa nopeista päästöjen vähentämisen mahdollisuuksista löytyy kaupungeista - esimerkiksi asumisen ja liikkumisen päästöihin on helpointa ja tehokkainta vaikuttaa kaupunkien tasolla. Helsingin päästövähennysohjelma on linjassa 1,5 asteen tavoitteen kanssa”, jatkaa kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki.

Päästövähennysohjelman hyväksymisen lisäksi kaupunginhallitukselle esitetään, että Helsingin kaupunki liittyy uudistettuun EU:n kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimukseen (Covenant of Mayors for Climate & Energy), jossa sitoudutaan vähentämään kasvihuonekaasuja 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ja sitoutumaan yhteisiin periaatteisiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi.

Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma

Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelma kaupunginhallituksen seuraavaan kokoukseen 10.12.

11.12.: Helsingille päästövähennysohjelma