Helsingin merellisten yrittäjien ensimmäinen verkostotapaaminen järjestettiin 21. kesäkuuta 2018.

Helsingin merelliset yrittäjät kokoontuivat ensimmäiseen verkostotapaamiseen

Kaupunki kutsui Helsingin merelliset yrittäjät ensimmäiseen verkostotapaamiseen 21. toukokuuta Allas Sea Poolille. Verkoston käynnistäminen ja yrittäjäyhteistyö liittyy Helsingin valmisteilla olevaan merelliseen strategiaan, jonka tavoitteena on parantaa merellisten kohteiden saavutettavuutta ja saariston palveluja sekä edistää merellisiä tapahtumia.

Tilaisuuteen saapui noin 40 yrittäjää muun muassa vesiliikenneyhtiöistä ja saarikohteista. Ohjelma sisälsi tietoiskuja useista ajankohtaisista teemoista, joista ensimmäisenä merellisen strategian projektipäällikkö Minttu Perttula esitteli merellistä strategialuonnosta ja sen toimenpideohjelmaa.

Yrittäjiä vahvasti kiinnostaneita Kauppatorin kehittämissuunnitelmia esitteli kaupunkiympäristön toimialalta johtava asiantuntija Marjaana Yläjääski ja Helsingin matkailun myönteisiä kehitysnäkymiä avasi erityissuunnittelija Jukka Punamäki kaupunginkanslian elinkeino-osastolta.

Taidebiennaali voi tuoda Helsinkiin jopa 300 000 uutta merellisten palvelujen käyttäjää

Merellisen Helsingin tulevasta merkkitapahtumasta, saarikohteissa nähtävästä nykytaiteen biennaalista kertoi Helsingin taidemuseo HAMin johtaja Maija Tanninen. Vuonna 2020 ensimmäistä kertaa järjestettävän tapahtumakokonaisuuden odotetaan tuovan jopa 300 000 uutta merellisten palvelujen käyttäjää Helsinkiin.

Ohjelman päätteeksi arkkitehti Meri Louekari kaupunkiympäristön toimialalta kertoi yrittäjille uusista saarikorteista, jotka toimivat saarikohteiden palvelujen kehittämisen työkaluina.

Seuraava verkostotapaaminen merellisen strategiaehdotuksen siirtyessä päätöksentekoon

Yrittäjäverkosto kutsutaan koolle jälleen kesäsesongin loppupuolella, jolloin merellinen strategiaehdotus on valmistumassa päätöksentekoon.

Yrittäjien palautteita kuunnellaan herkällä korvalla strategiatyössä.

”Merellisyys ja siihen liittyvä palvelukokonaisuus nähdään yhdeksi kaupungin tärkeimmistä vetovoimatekijöistä, jonka arvoa halutaan entisestään nostaa. Tiivis yhteistyö merellisten yrittäjien kanssa on edellytys tavoitteidemme saavuttamiseksi”, projektipäällikkö Minttu Perttula sanoo.

Lisätietoja

Maailman toimivin kaupunki – Helsingin kaupunkistrategia 2017–2021 toimii Helsingin tulevaisuuden suuntaviivoina. Strategiaa toteutetaan kärkihankkeissa, joista yksi on merellinen strategia.

Helsingin merellinen strategia
Maailman toimivin kaupunki – Helsingin kaupunkistrategia 2017–2021


Sosiaalisessa mediassa

#merihelsinki