Pormestari Juhana Vartiainen matkailuseminaarissa. Kuva: Pi Krogell-Magni

Helsingin matkailuseminaarissa suunnattiin katse tulevaan

Helsingin matkailuseminaari järjestettiin 11. toukokuuta Tennispalatsissa. Se on samalla Suomen suurin vuosittainen matkailualan seminaari. Seminaarissa käsiteltiin muun muassa matkailun ja tapahtumien lähitulevaisuusnäkymiä, ohjelmapalveluiden merkitystä, asiakaskokemuksen ja teknologian liittoa sekä nousevan bleisure-matkailutrendin viimeisimpiä kuulumisia.

Matkailuseminaarissa julkistettiin myös Helsingin matkailun ja tapahtumien toimintaohjelma vuosille 2022–2026. Se konkretisoi Helsingin kaupunkistrategian linjauksia matkailu- ja tapahtuma-alojen lähivuosien kehittämiselle. Toimintaohjelman keskeiset kohdat, kuten vetovoimaisuuden lisääminen sekä matkailun kestävyys ja älykkyys, toistuivat myös päivän puheenvuoroissa.

Seminaari järjestettiin hybridinä Tennispalatsissa ja verkossa, ja noin 600 osallistujasta noin puolet oli paikan päällä ja puolet verkossa. Tapahtumassa mitattiin myös osallistujien hiilijalanjälki.

Matkailun uusia horisontteja ja katsaus uuteen toimintaohjelmaan

Helsingin pormestari Juhana Vartiainen kävi avauspuheenvuorossaan läpi matkailun lähitulevaisuuden näkymiä: Helsingin matkailu on taas myönteisellä uralla, eivätkä kaupungin hiilineutraaliustavoite tai uuden toimintaohjelman kestävyystoimenpiteet ole ristiriidassa matkailun lisääntymisen kanssa:

”Hyvin järjestettynä matkailu on sopusoinnussa kestävyyden kanssa, sillä kestävyys ja kasvu eivät ole toistensa vastakohtia”, Vartiainen muistutti.

Pormestari Vartiainen korosti myös, miten matkailun koko potentiaalia ei Helsingissä vielä ehkä edes ole oivallettu. Tulevaisuudessa alalla voikin olla näkyvissä ”merkittävää kasvua”, pormestari totesi.

Helsingin kaupungin matkailupäällikkö Nina Vesterinen kertoi tulevan kesän matkailunäkymien näyttävän poutapilviseltä: kiinnostus matkustustamiseen on Euroopassa kasvanut ja niin hotellien, lentovarausten, risteilijöiden kuin tapahtumienkin osalta näyttääkin tulevan vilkas kesä. Toisaalta Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan ja koronan vaikutukset matkustamiseen ovat yhä läsnä. Vesterinen korosti, että uudesta matkailun ja tapahtumallisuuden toimintaohjelmasta hyötyvät kaikki, ja että yhteistyö ja vuoropuhelu kaikkien kanssa on koko matkailuelinkeinon elinehto. Matkailun ja kaupungin kehittämisen tueksi pitää etsiä uusia tietolähteitä ja matkailuun liittyvien päätösten pitää perustua käytettävissä olevaan tietoon.

Kuva: Matkailupäällikkö Nina Vesterinen esitteli Helsingin matkailun ja tapahtumien toimintaohjelman.

Matkailun ja tapahtumien toimintaohjelmaan pureuduttiin tarkemmin myös paneelikeskustelussa. Keskustelussa nousi esille myös matkailun kestävyys, sillä vuoteen 2025 mennessä kaikilta Helsingin tekijät -verkostoon kuuluvilta jäseniltä odotetaan Sustainable Travel Finland -merkin suorittamista. Ohjelman kautta yritys saa käyttöönsä jatkuvan kehittämisen mallin ja merkin kautta lisänäkyvyyttä omille kestävän matkailun toimilleen.

Suomen Messujen puheenjohtaja Anni Vepsäläinen toi puheessaan esille Helsingin matkailun neuvoa-antavan työryhmän merkityksen siinä, miten matkailuelinkeinon ääni saadaan elävästi kuuluviin kehitystyössä. Finnairin Global Sales Vice President Mikko Turtiainen korosti omassa esityksessään Helsingin paikkaa Euroopan ja kaukoliikenteen lentomatkustuksen hermokeskuksena. Lentovarauksia tehdään jo nyt enemmän kuin 2,5 vuoteen.

Tarina synnyttää myyviä tuotteita, data ja tekoäly syventävät asiakasymmärrystä

Lapland Safarisin operatiivinen johtaja Rami Korhonen kertoi esityksessään Lapin menestyksekkäistä ohjelmapalveluista. Lapin talvimatkailussa kaiken keskellä on Lapin tarina, ja kaikki ohjelmapalveluihin kuuluva kiertyy sen ympärille. Korhonen kertoikin, että kuluneella talvikaudella Lapland Safarisin kysyntä oli palannut pandemiaa edeltävälle tasolle.

Kuva: Lapland Safarisin operatiivinen johtaja Rami Korhonen korosti Lapin tarinan merkitystä ohjelmapalveluiden tuottajille.

Helsingissä ei palveluiden tuotteistaminen ole yhtä pitkälle vietyä. Tästä keskusteltiin myös ohjelmapalveluiden merkityksestä käydyssä paneelikeskustelussa. Myös Etelä-Suomessa tarinoita on paljon, mutta niitä ei vain ole osattu yhtä hyvin paketoida. Lisäksi tekemisen sirpaloituminen ja kaupunki toimintaympäristönä tuovat omat haasteensa. Hyvän ja linjakkaan verkkokaupan merkitys on myös keskeistä ohjelmapalveluiden myynnissä.

Tietokirjailija Antti Merilehdon kertoi puheenvuorossaan siitä, kuinka dataa ja tekoälyä yhdistämällä piirtyy hyvin tarkka kuva asiakkaan kulutuskäyttäytymisestä. Dataa pitäisikin kerätä tiettyyn tarkoitukseen, ei niin että yritetään keksiä käyttötarkoitusta jo kerätylle datamassalle. Tekoälyn ja datan käytössä eivät vastakkain ole ihminen vastaan kone, vaan kone ja ihminen työskentelevät yhdessä, Merilehto muistutti.

Bleisure-matkailussa iso mahdollisuus Helsingille

Päivä jatkui puheenvuoroilla vuoden 2022 matkailun ykköstrendi bleisuresta eli yhdistetystä työ- ja vapaa-ajan matkustamisesta. Yhdistetty työ- ja vapaa-ajan matkustaminen pienentää päästöjä ja pidentää myös matkaa, mikä tukee myös paikallisia matkailuyrityksiä kohteessa oloajan pidentyessä sekä pienentää hiilijalanjälkeä. Bleisure-matkailussa on paljon tuotteistamis- ja kehityspotentiaalia vaikkapa Helsinki Bleisure -konseptiksi asti.

Päivän benchmark-puheenvuoron käytti Bordeaux Tourism & Conventionsin CEO Olivier Occelli, joka painotti Bordeaux’n vastuullisuusstrategian merkitystä matkailussa. Bordeaux on tänä vuonna palkittu European Capital of Smart Tourism -kaupunkina. Occelli painottikin sitä, miten Bordeaux’ssa kestävyys on kaiken tekemisen keskiössä eikä mikään oma erillinen aiheensa.

Tilaisuuden päätti historiantutkija ja Helsingin yliopiston Euroopan historian professori Laura Kolbe, joka puhui Helsingin historian merkityksestä matkailulle ja markkinoinnille. Kolbe korosti, että Helsingillä on rikas kulttuurinen ja historiallinen perintö, jota pitäisi vain osata hyödyntää paremmin. Kaupungin historian eri kerrostumat kaikkine harhapolkuineenkin tekevät siitä ainutlaatuisen, omaleimaisen ja siis matkailijaa kiinnostavan. Historia myös auttaa tarinallistamisessa, sillä ”maailman historia on kaupunkien historiaa”.

Matkailuseminaarin tallenne, esitykset ja materiaalit löytyvät täältä.

Uutisen pääkuva: Pormestari Juhana Vartiainen korosti Helsingin matkailun potentiaalia. (Pi Krogell-Magni)