Kuva Helsingin keskustasta. (Jussi Hellsten)

Helsingin matkailuseminaarissa korostui yhteistyön merkitys matkailun palautumiseksi

Helsingin matkailun vuoden tärkeimmän tapahtuman eli 10. marraskuuta järjestetyn matkailuseminaarin teemana oli matkailun tulevaisuus ja uusi nousu koronan jälkeisenä aikana. Seminaarin aikana pohdittiin, miten Helsingin matkailu saadaan yhdessä nostettua uudelle tasolle.  Tavoitteena on kehittää Helsingistä maailman kestävin ja älykkäin matkailukohde. Päivän aikana korostui erityisesti tarve yhteistyön lisäämiseen.

Helsingin matkailuseminaari järjestettiin hybridinä Finlandia-talolla ja verkossa. Kyseessä oli myös ensimmäinen uuden elinkeino-osastolle perustetun matkailuyksikön järjestämä seminaari. Tapahtuma saavutti suuren suosion keräten kaiken kaikkiaan noin 800 osallistujaa, joista noin 300 henkilöä osallistui tapahtumaan paikan päällä ja loput etänä. Tapahtumassa huomioitiin terveysturvallisuus ja mitattiin myös osallistujien hiilijalanjälki.

Kehittämisen keskiössä kestävyys ja älykkyys

Päivän ohjelman avasi Helsingin kaupungin uuden matkailuyksikön päällikkö Nina Vesterinen, joka linjasi yksikön ydintehtäviksi matkailun edistämisen ja toimintaympäristön kehittämisen. Lisäksi uusi matkailuyksikkö vastaa matkailuneuvonta- ja destinaatiopalveluista, unohtamatta alan edunvalvontaa. Matkailuyksikön toimintaa tulee ohjaamaan parhaillaan valmistelussa oleva matkailun tiekartta visiolla “Vetovoimainen Helsinki – Maailman kestävin ja älykkäin matkailukohde vuonna 2025”. Tiekartta tulee valmistumaan alkuvuodesta 2022.

Matkailun tiekartta määrittää Helsingin kaupunkikonsernin matkailun kehittämisen toimenpiteet vuosille 2022–2025. Uuden matkailun tiekartan keskeisiä toimenpiteitä tulee olemaan vetovoimaisuuden lisääminen. Kestävyys tullaan huomioimaan vielä kokonaisvaltaisemmin ” Kestävyys ei ole tulevaisuudessa kilpailuetu vaan perusedellytys”, sanoi Vesterinen. Toiminnan keskiössä tulee olemaan myös ihmisten moninaisuuden huomioiminen ja matkailuelämysten koettavuus kaikille. Lisäksi älykkäässä matkakohteessa edistetään voimakkaasti digitaalisuutta ja tehdään päätöksiä analysoituun dataan pohjautuen. Tässä yhteistyö kansallisella ja alueellisella tasolla on ensiarvoisen tärkeää.

Matkailupäällikkö Vesterinen peräänkuulutti myös yhteistyön tärkeyttä, jota tullaan kehittämään uusien työryhmien kautta sekä vahvistamalla jo olemassa olevia hyviä verkostoja. - Helsingin matkailun kilpailukyky perustuu tiiviiseen ja laaja-alaiseen yhteistyöhön, kertoi Vesterinen. Seminaariosallistujat pitivät visiota ja esitettyjä toimenpiteitä sellaisina, joihin hekin voivat sitoutua. Puheenvuoro päättyi kannustaviin sanoihin “yhteistyöllä eteenpäin!”.

Vetovoimainen kaupunki houkuttelee matkailijoita

Helsingin pormestari Juhana Vartiainen kertoi puheessaan Helsingin kärsineen pandemiasta enemmän kuin muu Suomi. Pormestari totesi palautumisen kuitenkin alkaneen ja näki Helsingin matkailun tulevaisuuden positiivisena. - Koronan myötä olen itse nähnyt Helsingin vahvuudet entistäkin paremmin ja selkeämmin. Ajattelen, että parhaimmillaan tämän vaikean ajanjakson jälkeen matkailumme rakentuu entistäkin vahvempana ja globaalisti houkuttelevampana. Turvalliset, puhtaat ja luontoaan vaalivat kaupungit ovat tulevaisuuden menestyjiä, toteaa Vartiainen.

Matkailu on keskeinen toimiala Helsingille ja se näkyy myös kaupunkistrategiassa. - Uudessa kaupunkistrategiassa olemme vahvasti huomioineet myös matkailun. Haluamme olla vetovoimainen, kestävä ja älykäs kaupunki, joka houkuttelee matkailijoita, kertoo Vartiainen.

Trendit tukevat Helsingin matkailun palautumista

Päivän aikana kuultiin erilaisia ennusteita ja skenaarioita matkailun palautumisesta. – Hieman yli puolet eurooppalaisista suunnittelee matkustavansa EU:n sisällä seuraavan kuuden kuukauden aikana, totesi toimitusjohtaja Kimmo Mäki Finavialta. Matkailun nähtiin elpyvän kotimaan ja vapaa-ajan matkailun kysyntä edellä. Eri arvioissa oltiin yhtä mieltä trendistä, jossa työmatkailu vähenee etäkokouksien lisääntyessä. Toisaalta tehdyt työmatkat voivat muuttua pidempikestoisiksi, kun työn, vapaa-ajan ja asumisen rajat hämärtyvät entisestään. - Kasvu vaatii myös matkailun uudistumis- ja muuntautumiskykyä, painotti johtaja Kristiina Hietasaari Visit Finlandilta. OECD:n matkailukomitean puheenjohtaja Sérgio Guerreiron korosti myös tiedolla johtamisen merkitystä kasvun tukena.

Tulevaisuuden kestävää majoitustoimintaa ja ruokamatkailua

Seminaaripäivän toinen osuus keskittyi majoitustoimintaan. CapMan Real Estaten partneri Pirjo Ojanperä kehotti puheenvuorossaan majoitusalaa pohtimaan, miten kehittää vieraille vielä viihtyisämpää kokemusta viipymän pidentämiseksi. Tulevaisuuden kestävää ja älykästä majoitustoimintaa visioivat paneelissa Primehotelsin toimitusjohtaja Tomi Peitsalo, Noli Studiosin johtaja Natalia Schrey ja Valo Hotellin liiketoimintajohtaja Erno Launo. Keskustelun moderaattorina toimi Helsinki Business Hubin Senior Business Advisor Kati Soini. Panelisteja puhutti muun muassa toimialan reagointikyky muuttuvaan matkailuun. Keskustelussa korostui majoitustoimijoiden joustavuus ja tilojen muunneltavuuden tarve muuttuvassa toimintaympäristössä.

Päivän kolmannessa osuudessa keskityttiin ruokamatkailuun. Kestävä ruokamatkailu -paneelissa keskustelivat ravintoloitsija Henri Alén, Flow Festivalin toimitusjohtaja Suvi Kallio ja NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström. Keskustelua moderoi Gaia Consultingin Business Manager Tommi Lampikoski. Ruokamatkailun keskusteluissa tunnistettiin tarve lisätä markkinointia, yhteistyötä ja tukea yrittäjyyteen, jotta Helsingistä saadaan nykyistäkin houkuttelevampi ruokamatkailukohde. - Ruokamatkailukohteeksi ei tulla sattumalta, summasi Henri Alén.

Tilaisuuden päätti arkkitehti Anni Laurila puheenvuorollaan yhteisen tulevaisuuden rakentamisesta kaupungeissa. Laurila korosti paremman tulevaisuuden olevan meidän kaikkien muovattavissa. Lopuksi arkkitehti herätteli seminaariväkeä toteamalla ”Kaikkia ratkaisuja ei vielä tiedetä - etsikää mahdollisuuksia siitä, miten maailma on muuttumassa”.

Matkailuseminaarin tallenne, esitykset ja materiaalit löytyvät täältä.

Kuva: Jussi Hellsten