Kuva: Roni Rekomaa

Helsingin matkailun tiekartta ohjaa kaupungin toimintaa alan kehittämiseksi

Kesäkuussa julkistettu Helsingin matkailun tiekartta kattaa vuodet 2018–2021. Tiekartta linjaa matkailun kehittämiseen liittyviä asioita ja täydentää osaltaan Helsingin kansainvälisen elinkeinomarkkinoinnin tiekarttaa. Tavoitteena on muun muassa vahvistaa matkailun kestävää kasvua, kehittää digitaalisia matkailupalveluita sekä edistää yksilöllisten ja korkealaatuisten matkailupalvelujen tarjontaa.

Matkailun tiekartta pohjautuu elinkeino-osaston syksyllä 2017 toteuttamaan selvitykseen ”Helsingin matkailu ja tapahtumat – Visio ja tiekartta”, joka toteutettiin yhteistyössä matkailuelinkeinon, Helsinki Marketingin ja muiden sidosryhmien kanssa.

Matkailun kehittämiskohteita kartoitetaan

Kaupunki kerää tänä kesänä lisää tietoa kehittämiskohteista liittyen Helsinkiin matkailukaupunkina. Käynnissä oleva kysely on kohdennettu erityisesti matkailualan toimijoille, mutta myös asukkaiden mielipiteitä ja kehittämisajatuksia toivotaan. Saatujen kommenttien perusteella syksyllä toteutetaan toimenpidesuunnitelma tärkeimpien alaan liittyvien asioiden kehittämiseksi ja mahdollisten ongelmien korjaamiseksi.

Kyselyn avulla selvitetään konkreettisia kehittämiskohteita liittyen matkailuinfraan, -kohteisiin ja -liikenteeseen kaupungin alueella. Asukkaiden kommenttien lisäksi kyselyyn kerätään vastauksia muun muassa Helsingin alueen matkailuyrittäjiltä, Suomen matkatoimistoalan liitto SMAL ry:ltä, opasyhdistyksiltä ja Helsingin tekijät -matkailuverkostolta.

Selvitystyö tukee osaltaan Helsingin matkailun tiekartan ja Maailman toimivin kaupunki – Helsingin kaupunkistrategia 2017–2021 toteutusta.

Helsingin matkailun kehityskohteet -verkkokysely on käynnissä 31. elokuuta 2018 asti. Kysely on toteutettu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Lue lisää

Helsingin matkailun tiekartta 2018–2021

Vastaa kyselyyn!

Helsingin matkailun kehityskohteet 2018

JAA