Kuva: Torikorttelit, Maija Astikainen

Helsingin matkailun kehittämiseksi kerätään myös asukkaiden mielipiteitä

Kaupunki kerää tänä kesänä tietoa kehittämiskohteista liittyen Helsinkiin matkailukaupunkina. Käynnissä oleva kysely on kohdennettu erityisesti matkailualan toimijoille, mutta myös asukkaiden mielipiteitä ja kehittämisajatuksia toivotaan. Saatujen kommenttien perusteella syksyllä toteutetaan toimenpidesuunnitelma tärkeimpien alaan liittyvien asioiden kehittämiseksi ja mahdollisten ongelmien korjaamiseksi.

Kyselyn avulla selvitetään konkreettisia kehittämiskohteita liittyen matkailuinfraan, -kohteisiin ja -liikenteeseen kaupungin alueella. Asukkaiden kommenttien lisäksi kyselyyn kerätään vastauksia muun muassa Helsingin alueen matkailuyrittäjiltä, Suomen matkatoimistoalan liitto SMAL ry:ltä, opasyhdistyksiltä ja Helsingin tekijät -matkailuverkostolta.

”Maailman toimivimman kaupungin tulee olla toimiva paitsi kaupunkilaisille, myös matkailijoille. On tärkeää saada konkreettista tietoa siitä, miten Helsingin toimivuutta matkakohteena ja vierailupaikkana voidaan parantaa. Tätä kautta myös matkailun kasvun aiheuttamat mahdolliset haasteet saadaan minimoitua. Sitoudumme kyselyn kautta tulleiden parhaiden ideoiden edistämiseen, joten toivon aktiivista osallistumista alan toimijoilta”, pormestari Jan Vapaavuori sanoo.

Myös erityissuunnittelija Jukka Punamäki kaupungin elinkeino-osastolta pitää tärkeänä, että ongelmakohdista saadaan palautetta juuri niiltä toimijoilta, jotka ovat jalkautuneet matkailijoiden pariin.

”Toivomme muun muassa matkaoppaiden, bussikuskien, hotellivirkailijoiden ja tarjoilijoiden vastaavan kyselyyn, mutta asukkaiden palautteet ovat myös olennaisia. Helsingin matkailu on kovassa vireessä ja kasvaneet matkailijamäärät muuttavat myös tarpeita infraa kohtaan.”

Selvitystyö tukee osaltaan Maailman toimivin kaupunki – Helsingin kaupunkistrategia 2017–2021 toteutusta. Strategiaan liittyen on valmisteilla vuoteen 2021 tähtäävä Helsingin matkailun tiekartta, joka ohjaa kaupunkia entistä aktiivisempaan otteeseen matkailun kehittämisessä.

Helsingin matkailun kehityskohteet -verkkokysely on käynnissä 31. elokuuta 2018 asti. Kysely on toteutettu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Vastaa kyselyyn!

Helsingin matkailun kehityskohteet 2018


Lisätietoja

Helsingin matkailuelinkeinon verkkosivut

Maailman toimivin kaupunki – Helsingin kaupunkistrategia 2017–2021

JAA