Ympäristöraportin kansi.

Helsingin luonnonsuojeluohjelma eteni ripeästi vuonna 2019

Vuoden 2019 lopussa Helsingissä oli luonnonsuojelualueita 2,2 prosenttia maa-alasta ja 0,95 prosenttia merialueesta. Uusia luonnonsuojelualueita perustettiin kolme: Maununnevan laajennus ja Korkeasaarenluoto sekä Kallahden matalikko, joka on Helsingin ainoa vedenalainen luonnonsuojelualue. Tiedot käyvät ilmi Helsingin kaupungin ympäristöraportista 2019, jota kaupunginhallitus käsitteli 1.6. kokouksessaan.

Helsingin kaupungin ympäristöraportissa kuvataan kaupungin ympäristötavoitteiden toteutumista ja toiminnan ympäristövaikutuksia sekä kaupungin ympäristöpolitiikan toteutumista.

Lisäksi ympäristöraportissa kerrotaan Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman ja ilmastonmuutoksen sopeutumislinjausten 2019–2025 edistymistä. Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttaminen ja seuranta käynnistyi kunnolla vuonna 2019. Vuoden lopulla julkistettiin Helsingin ilmastovahti -palvelu, josta kuka tahansa voi seurata, miten kaupunki etenee ilmastotavoitteissa ja -toimenpiteissä.

Helsingin kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt olivat viime vuonna noin 26 prosenttia alemmat kuin vuonna 1990. Päästöt kuitenkin nousivat edellisvuodesta 2 prosenttia. Kaupungin kasvihuonekaasujen kokonaispäästötavoite vuodelle 2020 on 30 prosentin vähennys.

Ympäristöraportissa todetaan, että tavoite on todennäköisesti haastavaa saavuttaa, mutta koronapandemian myötä maaliskuussa 2020 voimaan astuneet rajoitustoimet vähensivät huomattavasti Helsingin moottoriliikennemääriä ja sähkönkulutusta, mikä vaikuttaa myönteisesti päästökehitykseen. Lisäksi energiantuotannon päästöt ovat merkittävästi laskeneet Suomessa.

Kaupunginvaltuusto käsittelee ympäristöraporttia 10.6. kokouksessaan.

Myllypuron uuden kielilukion hankesuunnitelma etenee valtuustoon

Myllypuroon on suunnitteilla elinkaarimaalilla toteutettava Helsingin kielilukion uudisrakennus. Uusi kielilukio korvaa nykyisen Itäkeskuksessa sijaitsevan kielilukion, jonka rakennus on huonokuntoinen ja liian pieni kasvavalle opiskelijamäärälle.

Myllypuroon osoitteeseen Kiviparintie 1 suunniteltu uudisrakennus tuo kielilukiolle 300 uutta opiskelijapaikkaa. Nykyiset tilat palvelevat 615 opiskelijaa.

Kielilukio on Helsingin kolmas elinkaarimallilla toteutettava hanke. Rakennus tulee kaupungin omistukseen, mutta hankkeen toteuttaja eli palveluntuottaja vastaa rakennuksen suunnittelusta, rakentamisesta ja 20 vuoden ylläpitopalvelun toteuttamisesta. Sopimuskausi jakautuu investointijaksoon ja palvelujaksoon. Kaupunki vastaa rakentamisen rahoituksesta ja maksaa palveluntuottajalle palvelumaksua, joka perustuu tilojen käytettävyyteen ja palvelutasoon.

Kielilukiolla on kielten opetuksen erityistehtävä ja 70 prosenttia sen opiskelijoista tulee alueen ulkopuolelta. Sijainti Myllypuron kasvavassa keskustassa metroaseman ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien tuntumassa mahdollistaa yhteistyön Metropolia ammattikorkeakoulun, Stadin ammatti- ja aikuisopiston sekä muiden alueen toimijoiden kanssa.

Rakentamisen on tarkoitus alkaa keväällä 2021. Uudisrakennus valmistuu toukokuussa 2023 ja otetaan käyttöön elokuussa 2023. Rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 34 miljoonaa euroa
Kielilukion hankesuunnitelmasta tekee lopullisen päätöksen kaupunginvaltuusto.

Helsinki ostaa Helsinki Business Hubin osakkeet 111 760 eurolla

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Helsinki Business Hub Ltd Oy:n osakkeiden hankkimisen yhtiön muilta nykyisiltä omistajilta. 110 osakkeen ostamiseen ja niihin liittyvien varainsiirtoverojen maksamiseen varataan 111 760 euroa. Osakkeiden omistusoikeus siirtyy Helsingin kaupungille vuoden 2020 lopussa.

Helsinki Business Hub Ltd Oy (HBH) on Helsingin kaupungin (omistusosuus 45 %), Espoon kaupungin (23,5%), Vantaan kaupungin (19%), Uudenmaan liiton (10%) ja Kauniaisten kaupungin (2,5 %) omistama elinvoima- ja markkinointiyhtiö.

Toukokuussa pääkaupunkiseudun kaupungit sekä Uudenmaan liitto neuvottelivat HBH:n omistuksen ja toiminnan uudelleenjärjestämisestä ja osakekannan siirtämisestä kokonaisuudessaan Helsingin kaupungin omistukseen. Järjestelyllä jokaisella pääkaupunkiseudun kaupungilla on mahdollisuus keskittyä invest in -toiminnassa omiin vahvuuksiinsa ja tehdä järjestelyjä, jotka mahdollistavat kaupunkien sisäisten synergioiden paremman hyödyntämisen.

Osana kauppaa sovitaan, että Helsinki käynnistää selvityksen siitä, miten yhtiön toiminnot tulisi tulevaisuudessa järjestää kaupungin sisällä kaupunkistrategiaa mahdollisimman hyvin tukevalla tavalla.

Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi omalta osaltaan ehdotuksen oikeuttaa sosiaali- ja terveyslautakunnan toteuttamaan terveysasemapalvelujen hankinnan määräaikaisen kokeilun. Tomi Sevanderin tekemä hylkäysehdotus kaatui äänin 10-5. Lopullisen päätöksen asiasta tekee kaupunginvaltuusto.

Myös Helsingin kaupungin vuoden 2019 tilinpäätös eteni kaupunginhallituksesta valtuuston käsittelyyn.

Kaikki kaupunginhallituksen kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.