Kuva: Antero Aaltonen

Helsinki tarttuu liikkumattomuuden haasteeseen

Helsingin kaupunginhallitus päätti tänään käynnistää 57 toimenpiteen ohjelman liikkumattomuutta vastaan. Liikkumattomuuden vastainen taistelu nostettiin kaupunkistrategiassa yhdeksi Helsingin kärkihankkeista. Liikkumattomuus on aikamme suurin ja vaietuin haaste suhteessa ongelman mittaluokkaan.

‒ Kyse on mullistavasta ohjelmasta, joka hakee liikkumattomuuteen ratkaisuja aivan uudesta tulokulmasta, systemaattisella ja kokonaisvaltaisella tavalla. Tartumme rohkeasti haasteeseen, jonka ratkaisussa kukaan muu ei ole aikaisemmin onnistunut, pormestari Jan Vapaavuori sanoo.

Vaikka merkittävä osa helsinkiläisistä harrastaa liikuntaa vapaa-ajallaan, vain murto-osa liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Vapaa-ajan liikunta ei riitä ratkaisuksi liikkumattomuuteen ‒ tarvitaan muutoksia arjessa. Olennainen ajattelutavan muutos liittyy arkiliikunnan merkityksen korostumiseen ja liikkumisentuomiseen sellaisten toimijoiden agendalle, jotka eivät ole aiemmin vihkiytyneet ongelman hoitoon.

‒ Liikkumattomuutta torjutaan liian usein liikuntaväen keskuudessaan hyväksi havaitsemin opein, tarjoamalla lisää mahdollisuuksia vapaa-ajan liikuntaharrastuksiin tai patistamalla ihmisiä juoksukouluun. Nämä viestit tavoittavat kuitenkin useimmiten vain ne, jotka ovat jo valmiiksi orientoituneita liikkumiseen. Paljon olennaisempaa on, millaista liikunnallisuuden pohjaa varhaiskasvatuksessa rakennetaan, miten julkinen liikenne tukee myös arkiliikuntaa tai miten kaavoituksessa otetaan huomioon arjen liikkumisen edellytykset. Kaikkein tärkein muutos on kuitenkin se, mitä tapahtuu ihmisten päiden sisällä matalan kynnyksen mahdollisuuksien lisääntyessä, Vapaavuori sanoo.

Liikkumisohjelma edellyttää ajattelutapojen, toimintamallien ja rakenteiden uudistamista. Tavoitteena on, että yhä useampi kaupunkilainen liikkuisi terveytensä kannalta riittävästi. Ohjelmalla ei haluta patistaa tai painostaa, vaan tuoda positiivisella tavalla arkiliikuntaa framille. 

‒Yksinkertaistetusti päämäärämme on, että terveydelle haitallinen liiallinen istuminen vähenee ja liikkuminen eri muodoissaan lisääntyy. Liikkuminen on yksi tärkeimmistä keinoista parantaa elämänlaatua, terveyttä, työkykyä sekä jaksamista arjessa. Hienointa on, että kaikki kaupungin toimialat ovat lähteneet mukaan uudenlaiseen toimintatapaan ja ideoimaan kaupunkilaisia liikuttavia toimintamalleja, liikkumisohjelman projektipäällikkö Minna Paajanen korostaa.

Ohjelmassa lanseerattavassa toimintamallissa liikkumista edistetään kaikkien kaupungin toimialojen toimesta. Ohjelma sisältää uusia kokeiluja, tuo mukaan yrityksiä ja muita yhteisöjä. Ohjelman erityisenä kohderyhmänä ovat pienet lapset ja heidän vanhempansa, sillä tutkimusten mukaan liikunnalliset tottumukset omaksutaan tai ollaan omaksumatta jo kolmannesta ikävuodesta alkaen.

Liikkuminen pysyväksi osaksi kaupungin perustoimintaa

Liikkumisen lisääminen on Helsingin kaupungin strateginen kärkihanke, jonka tavoitteena on palauttaa fyysinen aktiivisuus osaksi jokapäiväistä elämää. Liikkumisohjelma konkretisoituu kaupunkilaisille lähes 60 toimenpiteellä, joiden avulla kaupunkiympäristöä sekä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, vanhuspalveluiden ja työyhteisöjen toimintaa kehitetään liikkumiseen kannustavaksi.

Liikkumisohjelmaa toteutetaan valtuustokaudella 2017‒2021, jonka aikana liikkumisen edistämisen tavoitteet ja toimenpiteet sulautetaan pysyväksi osaksi kaupungin toimintaa. Tavoitetta kohti edetään toimenpideohjelmalla, johon kaikki kaupungin toimialat ovat suunnitelleet omat liikkumista lisäävät keinonsa.

Käytä liikkumavarasi! Helsingin liikkumisohjelma