Kuvituskuva digitaalinen perusta -uutiseen.

Helsingin kaupunki uudistaa digitaalisen perustansa – suurhanke kestää useita vuosia

Helsingin kaupunki käynnistää digitaalisen perustansa uudistamiseen tähtäävän suurhankkeen, joka tulee kestämään useita vuosia. Kaupungin strategian mukaan haluamme olla parhaiten digitalisaatiota hyödyntävä kaupunki ja digitaalisen perustan uudistaminen on yksi Helsingin digitalisaatio-ohjelman tärkeimmistä kehityskokonaisuuksista. Se kattaa muun muassa kaupungin tietoliikennepalvelut, tukipalvelut, päätelaitteiden elinkaaripalvelut sekä palvelin- ja kapasiteettipalvelut.

Hankkeen tavoitteena on luoda kaupungille toimiva digitaalinen perusta, joka mahdollistaa omille työntekijöille ja helsinkiläisille hyvät ja luotettavat digitaaliset palvelut. Tietoliikenneverkon ja perustietotekniikan varmuus on tärkeää, sillä niiden toimimattomuus voi lamauttaa kaupungin toiminnan ja aiheuttaa henkilöturvallisuusriskejä, maineriskejä tai rahallisia menetyksiä kaupungille.  

”Toimivat infra- ja perustietotekniikan palvelut ovat kriittisiä koko kaupungin toiminnan kannalta, eikä digiloikka ole mahdollinen ilman toimivaa digitaalista perustaa. Uudet digitaaliset palvelut rakentuvat toimivan perustan päälle ja hyödyttävät jokaista työntekijää ja kaupunkilaista. Tavoitteena on tarjota palvelut ja tieto ennakoivasti, mahdollisimman automatisoidusti ja helposti 24/7”, kertoo Helsingin kaupungin digitalisaatiojohtaja ja digitaalisen perustan hankejohtaja  Mikko Rusama. 

Kaupungin digitaalisen perustan parantamisella tavoitellaan: 

1. Toimivia tietoliikenteen ja perustietotekniikan palveluja sekä niiden tukipalveluja 

Helsingin tavoitteena on, että kaupunki omistaa oman runkoverkkonsa ja yhteydet strategisiin toimipisteisiin. Koko verkolla ja infrastruktuurilla on yhtenäinen hallinta-, valvonta ja kyberturvallisuusratkaisut. 

2. Kustannustehokkaita ja korkean saatavuuden kapasiteettipalveluja 

Helsinki haluaa tarjota uudet yhteiset palvelut yhtenäisen palvelu-, sovellus- ja pilvistrategiansa mukaisesti huomioiden palveluiden skaalautuvuus, palvelutaso ja kustannukset. Tavoitteena on, että kaupungilla on jatkossa käytössään yksi oma konesali, kilpailutetut toimittajien konesalit ja määritellyt pilvipalvelut. 

3. Nopeaa ja helppoa tapaa saada tukea 

Helsingin tavoitteena on laajentaa etätuki kattamaan koko kaupunki 24/7-palveluna sekä tarjota hyvät itsepalvelumahdollisuudet. 

4. Keskittämisestä syntyviä hyötyjä 

Kaupungin kanslian uuden strategiaosaston digitalisaatioyksikkö tulee tarjoamaan yhteiset palvelut keskitetysti.

Hankkeen edetessä Helsingin kaupunki tulee rekrytoimaan osaajia hankkeeseen ja hankinnat tulevat käynnistymään vaiheittain. 

Lisätietoja kaupungin digitalisaatio-ohjelmasta osoitteessa digi.hel.fi.

Uutisen kuva: Jussi Hellsten.