Kuvassa kesätyöntekijä työkaverinsa kanssa.

Helsingin kaupunki tukee jälleen nuorten työllistymistä kesätyökaudella

Helsingin kaupunki palkkaa runsaasti nuoria kesätöihin ja tukee nuorten työllistymistä muiden työnantajien palvelukseen kesäkaudella. Tulevana kesänä suurin osa nuorille suunnatuista kesätöistä toteutuu suunnitellusti. Kaupunki pyrkii tarjoamaan kesätöitä kaikille nuorille niin, että työ voidaan räätälöidä nuoren osaamisen ja fyysisen toimintakyvyn mukaiseksi.

Helsinki palkkaa vuosittain noin 1200 16−20-vuotiasta kesätyöntekijää. Noin 800 kesätyötehtävää on suunnattu nuorille 16−17-vuotiaille ja noin 280 paikkaa Siisti kesä -hankkeen 16−20-vuotiaille kesätyöntekijöille. Nuoria työllistyy myös kesälomasijaisiksi eri toimialoille.

Sosiaali- ja terveystoimialalla on edelleen haussa muun muassa lähihoitajan, sairaanhoitajan sekä ohjaajan kesätöitä ja sijaisuuksia. Kaikki kaupungin avoimet työpaikat löytyvät osoitteesta helsinkirekry.fi.

Eniten kesätyöhakemuksia on tullut muun muassa kirjastoapulaisen, avustavan nuoriso-ohjaajan, suunnittelija- ja suunnitteluharjoittelijan, tietohallinnon kesätyöntekijän, virastoavustajan, ruokapalvelutyöntekijän, viestinnän harjoittelijan, varusvaraston kesätyöntekijän sekä Espan lavan kesätyöntekijän tehtäviin.

Kesäsetelin kohderyhmä laajenee

Helsingin Kesäseteli laajenee kesäksi 2021 koskemaan myös vuonna 2004 syntyneitä nuoria. Kesäsetelelin saa siis yli 10 000 helsinkiläistä nuorta aiemman 5 500 sijaan.

Kesäsetelin jakelua laajentamalla lisätään ja parannetaan nuorten kesätyömahdollisuuksia sekä rohkaistaan yrityksiä palkkaamaan nuoria haasteellisessa tilanteessa. Lisätietoa löytyy tästä uutisesta.

Kaupunki korvaa 325 euroa työnantajalle, joka työllistää nuoren 9.-luokkalaisen tai vuonna 2004 syntyneen Kesäsetelillä vähintään 60 tunniksi. Nuoren vähimmäispalkka 60 tunnilta on 400 euroa ja sen ylittävältä ajalta nuorelle tulee maksaa alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Kesäsetelin kanssa nuori voi hakea työpaikkaa yrityksestä, yhdistyksestä, säätiöstä tai seurakunnalta. Nuoret ovat kokeneet Kesäsetelin hyväksi tueksi kilpailutilanteessa kesätyöpaikoista.

Tukea nuorten yrittäjyyteen

Helsinki tarjoaa 40 paikkaa yrittäjyyskoulutuksiin, jotka on suunnattu 15−29-vuotiaille. Tarjolla on kesän ajalle kaksi vaihtoehtoista yrittäjyyden ohjelmaa, joiden avulla pääsee turvallisesti ja ohjatusti kokeilemaan omaa yrittäjyyttä. Toisen ohjelman toteuttajana on Talous ja nuoret TAT ja toisen toteuttaa 4H-järjestö.

Molemmat ohjelmat sisältävät yrittäjyyskoulutusta, henkilökohtaista ohjausta, yhteisiä tapahtumia ja 300 euron kesäyrittäjäsetelin. Lisätietoa löytyy tästä uutisesta.

Laaduntarkkailuhanke jatkuu

Viime vuonna aloitettu Maailman toimivin kaupunki -laaduntarkkailuhanke jatkuu tänäkin kesänä. Helsingin kaupunki palkkaa kesän aikana yhteensä 22 korkeakouluopiskelijaa laaduntarkkailijoiksi eri mittaisiin työsuhteisiin havainnoimaan kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumista käytännössä.

Arvioitaviin kohteisiin kuuluu esimerkiksi katutyömaita, kaupungin asiakaspalvelupisteitä, ulkoilualueita, puistoja ja leikkipuistoja.

Kuva: Atte Grönroos