Palvelukartan kehittäjät tutustumassa palvelun käyttöön pimeässä huoneessa.

Helsingin kaupunki panostaa palveluiden saavutettavuuteen

Helsinki kehittää uutta toimintamallia, jossa vaatimus palveluiden saavutettavuudesta halutaan muuttaa velvoitteesta kaupungin vahvuudeksi. Suomessa päättyi 23. syyskuuta digitaalisten palvelujen tarjoamista koskevan lain siirtymäaika, joka pohjautuu EU:n saavutettavuusdirektiiviin ja velvoittaa viranomaisia, kuten Helsingin kaupunkia, toteuttamaan kaikki julkisesti saatavilla olevat digitaaliset palvelut saavutettavasti.

Saavutettavuus tarkoittaa helpommin käytettäviä verkkopalveluita, joiden suunnittelussa ja toteuttamisessa huomioidaan laajasti eri käyttäjäryhmien tarpeet. Verkkopalveluita tulisi pystyä käyttämään myös, mikäli käyttäjä on esimerkiksi sokea tai hänellä muita käyttörajoitteita.

Saavutettavuus tarkoittaa parempaa palvelun käytettävyyttä kaikille

Helsingin kaupungin tavoitteena on, että kun palveluita kehitetään, ne tehdään jo lähtökohtaisesti saavutettaviksi. Tällöin palvelun käytettävyys paranee meille kaikille riippumatta siitä, onko hankaluuksia esimerkiksi näppäimistön käytössä tai värien hahmottamisessa ja palvelusta tulee siten tehokkaampi. Helsingin kaupungilla on myös huomattu, että paras saavutettavuus ja käytettävyys syntyvät myös, kun palvelu luodaan jo lähtökohtaisesti saavutettavaksi sen sijaan, että se vain pyritään jälkikäteen korjaamaan saavutettavaksi. Jälkikäteen korjaaminen on myös kalliimpi ja tehottomampi tapa hoitaa velvoitteet.

”Palvelujen saavutettavuus on iloinen asia ja siitä on hyötyä meille kaikille”, tiivistää Helsingin saavutettavuusmallin projektipäällikkö Mirjam Heikkinen.

Yhteinen työkalupakki on ratkaisu saavutettavuuden varmistamiseen

Helsingin kaupungilla, kuten muillakin palveluntuottajilla, on haasteena se, että palvelujen omistajat ja kehittäjät eivät vielä tunne riittävästi saavutettavuuteen liittyviä vaatimuksia ja niiden edellyttämiä muutoksia aiempiin toimintatapoihin. Tästä johtuen jo julkaistuja palveluja on toisaalta yritetty korjata saavutettavuusvaatimuksia vastaaviksi, ja toisaalta kehitteillä olleita palveluja on tuotettu epäselvien vaatimusten pohjalta. Tuloksena on usein turhia kustannuksia ja vastuuepäselvyyksiä toimittajien ja tilaajien välillä.

Saavutettavuuden vaatimusten yhdenmukaistamiseksi Helsingin kaupunki onkin yhteistyössä Siteimprove Oy:n saavutettavuusasiantuntijoiden kanssa käynnistänyt kehitysprojektin, jossa luodaan kokonaisvaltainen malli saavutettavuudelle kaupungin palveluissa. Malli määrittelee, miten saavutettavuus palvelun elinkaaren aikana huomioidaan. Samalla se luo työkaluja ja menetelmiä, joilla käytännön työssä saavutettavuuden toteutuminen varmistetaan.

Saavutettavuusvaatimusten täyttäminen ei ole teknisestä näkökulmasta vaikeaa. Edellytyksenä kuitenkin on, että vaatimukset osataan huomioida jo palvelun kehitysvaiheessa, ja että suunnittelijat ja koodaajat tuntevat vaatimuksista seuraavat uudet ratkaisutavat. Parhaimmillaan saavutettavuudesta tulee jopa voimavara palvelukehitykseen, kun se selkeyttää verkkopalveluilta vaadittavia ominaisuuksia.

Saavutettavuusmallin käytöstä on jo kaupungilla hyviä kokemuksia

Helsingin saavutettavuusmallia on jo testattu kaupungin oman palvelukartan kehityksessä. Siinä malli onkin tuottanut erinomaisia tuloksia. Havainto on tärkeä, sillä Helsingin tavoitteena on olla maailman toimivin kaupunki. Se tarkoittaa, että saavutettavuus tulisi kääntää velvoitteesta ennemminkin vahvuudeksi, jolla kaupungin digitalisaatiotavoite voidaan saavuttaa.

Helsingin saavutettavuusmalli otetaan käyttöön jo kehitysvaiheen aikana pala palalta. Tavoitteena on, että malli olisi kokonaisuudessaan esiteltävissä kevään 2021 aikana.

Lisätietoja: 

Pääkaupunkiseudun palvelukartta: https://palvelukartta.hel.fi/fi/
Katso video maailman saavutettavimmasta palvelukartasta.