Kalasataman koulu ja päiväkoti, kuva: Tero Pajukallio

Helsingin kaupunki on tehnyt uusia päätöksiä koronavirustilanteeseen liittyen

Helsingin kaupungin koronaviruskoordinaatioryhmä on tänään päättänyt uusista toimenpiteistä koronavirustilanteeseen liittyen.

Muutoksia sosiaali- ja terveyspalveluihin

Koronavirustilanteen vuoksi Helsinki avaa Laakson terveysaseman lisäksi toisen koronaterveysaseman Malmille torstaina 19. maaliskuuta. Malmin terveysasema on kiinni 18. maaliskuuta, jotta tarvittavat muutostyöt voidaan tehdä.

Lue lisää: Muutoksia sosiaali- ja terveyspalveluihin 17.3.

Kaupunki myös lisää neuvontapalveluja ikääntyneille. Seniori-infon palveluaikaa laajennetaan, jotta ikäihmisten ja läheisten tarpeisiin pystytään vastaamaan paremmin. Seniori-info palvelee arkisin pidennetyillä palveluajoilla kello 9–18 puhelimitse numerossa 09 310 44556 ja chatissa osoitteessa  www.hel.fi/seniorit. Huolen ikääntyneen tilanteesta voi kertoa myös sähköisesti huoli-ilmoituksella edellä mainitussa verkko-osoitteessa.

Yli 70-vuotiaita kehotetaan välttämään kontaktia muiden ihmisten kanssa ja pysymään mahdollisuuksien mukaan kotona. On kuitenkin tärkeää, että ikääntyneet eivät jää istumaan koteihinsa, vaan liikkuvat ja pitävät itsestään huolta. Kaikki ulkoilu ja liikunta lähikontakteja välttäen on erittäin suositeltavaa.

Riskiryhmien suojelemiseksi kielletään vierailut sairaaloissa sekä kaikissa asumispalveluissa. Läheiseen kannattaa olla yhteydessä puhelimella tai etäyhteydellä. Jos läheisesi on saattohoidossa, sovi vierailusta henkilöstön kanssa.
Kiireettömiä sosiaali- ja terveyspalveluja supistetaan, jotta kiireellinen hoito pystytään turvaamaan. Kiireettömät vastaanottoajat perutaan kaikilta terveysasemilta. Asiakkaisiin ollaan tästä erikseen yhteydessä.

Terveysasemien aukioloaikoja supistetaan siten, että 18. maaliskuuta alkaen terveysasemilla ei ole iltavastaanottoja. Poikkeuksena tästä ovat Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus sekä Laakson ja Malmin koronaterveysasemat, joista jälkimmäisten aukioloja voidaan tarvittaessa laajentaa.

Avoimet neuvolat ovat kiinni. Jos neuvolan toimintaa muuten supistetaan, asiakkaisiin ollaan yhteydessä. Sairasta lasta ei tule viedä neuvolakäynnille.

Uusia päätöksiä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osalta

Helsingin kaupungin kouluissa ja oppilaitoksissa siirrytään hallituksen linjausten mukaisesti kotona tapahtuvaan opetukseen keskiviikkona 18. maaliskuuta. Sairaalakoulun opetus kuitenkin jatkuu olosuhteet huomioiden normaalisti.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa leikkipuistoissa ja perusopetuksen ryhmissä järjestetään 18. maaliskuuta alkaen niille 1.–3.-luokkalaisille lähiopetuksessa oleville lapsille, joiden vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. 

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään myös erityisopetuksen oppilaille sekä kehitysvammaisille oppilaille.

Leikkipuistojen sisätilat suljetaan 18. maaliskuuta alkaen muulta toiminnalta kuin leikkitoiminnan kerhoilta. Leikkitoiminnan kerhoja järjestetään leikkipuistossa ja päiväkodeissa, mutta suositellaan kotiin jääntiä kaikille, joille se on mahdollista. Ulkoalueet ja leikkipaikat ovat tavalliseen tapaan käytettävissä.

Myös pikkulapsiperheiden perhetalot suljetaan 18. maaliskuuta alkaen samaksi ajaksi kuin koulut. Perhetaloja Helsingissä ovat Betania, Sahrami, Torpparinmäki, Naapuri ja Kajuutta.

Katso pormestari Jan Vapaavuoren tiedotustilaisuus 17.3.2020